Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje za reševanje iz jam (25. 4. 2013)

V vasi Gorje pri Bledu je nedavno Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije v okviru projekta EU Proteus pripravila že tretje usposabljanje za jamarske reševalce. Inštruktorji so usposabljali kandidate za jamarske reševalce pripravnike in pripravnike za jamarske reševalce predvsem za uporabo vrvne reševalne tehnike.  Tečajniki so se v plezalni steni seznanjali tudi, kako opremiti jamo za varen transport nosil, kako  nuditi prve pomoč poškodovanemu in kako pripraviti poškodovanca za transport. Seznanili so jih z osnovami komuniciranja  v jami in izven nje.

Ob tej priložnosti je bil  tudi sestanek, na katerem so člani Jamarske reševalne službe,  predstavniki Hrvaške gorske reševalne službe in Uprave RS za zaščito ni reševanje  dorekli podrobnosti o organizaciji mednarodnega treninga jamarskega reševanja Cave rescue training 2013, ki bo letos septembra v Paklenici na Hrvaškem.  

Foto: Gorje pri Bledu, 20. april 2013
Arhiv URSZR
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE