Facebook
Twitter
YouTube

Prva ocena vaje Ljubelj 2013 (25. 4. 2013)

Vaja je bila zelo dobro zamišljena, organizirana in izvedena. Pozitivno je ocenjen koncept reševanja, viden je napredek usposobljenosti in opremljenosti predorskih in portalnih gasilcev, odlično se je izkazala tudi prikolica Civilne zaščite za množične nesreče. Z vajo so se rešitve, ki so bile v preteklih letih zamišljene in razdelane v načrtih zaščite in reševanja, izkazale za dobre. To so prve skupne ugotovitve slovenskih in avstrijskih predstavnikov organizatorjev vaje ter predstavnikov služb, enot in organov, ki so se z vajo usposabljali.
 

Skupne analize vaje so se v ponedeljek, 22. aprila, v Kranju udeležili slovenski in avstrijski predstavniki organizatorjev vaje ter predstavniki  služb, enot in organov, ki so na vaji sodelovali. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je predstavil poročilo skupine, ki je ocenjevala vajo in jo ocenila z dobro, ostali so predstavili svojo izkušnjo in vlogo na vaji ter težave, s katerimi so se spopadali pri reševanju; predlagali so ukrepe, da bi bilo v prihodnje reševanje v predoru Ljubelj učinkovitejše.

Vodja vaje Jernej Hudohmet bo na podlagi delnih analiz in poročil sodelujočih sestavil seznam vseh ukrepov, ki bodo podrobneje popisani v končni pisni analizi, ki bo pripravljena do 12. maja 2013. 
 
Predlagali so tudi, da se v prihodnje organizira več ločenih in skupnih štabnih vaj za vodje intervencij z obeh strani meje, da izurijo vodenje tako kompleksne intervencije. Gasilska zveza Tržič in Javni zavod gasilske reševalne službe Kranj sta že napovedala, da bosta dopolnila osnutek operativnega gasilskega načrta posredovanja ob nesrečah v predoru Ljubelj.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE