Facebook
Twitter
YouTube

Požarna hiša 2 (23. 4. 2013)

Na poligonu za usposabljanje gasilcev v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je plinska požarna hiša nadgrajena v tako imenovano Požarno hišo 2, namenjeno psihofizičnemu usposabljanju gasilcev za zahtevno gašenje v notranjih prostorih, pri katerem so soočeni z visokimi temperaturami in slabo vidljivostjo. Objekt iz standardnih, rabljenih ladijskih kontejnerjev je zasnovan kot dvoetažni objekt. Pri zasnovi so bile upoštevane izkušnje, ki jih ima izobraževalni center z gradnjo in uporabo plinske požarne hiše, demonstracijskega kontejnerja, napadalnega kontejnerja in betonske požarne hiše. Požarna hiša 2 je eden od tehnoloških razvojno-raziskovalnih projektov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter je učni pripomoček za urjenje gasilcev.

Razlogi za razvoj in izgradnjo Požarne hiše 2 so v premajhnem številu kompleksnih,  večetažnih objektov za usposabljanje za gašenje notranjih požarov na poligonu Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije ter objektov za kontrolirano izvajanje psihofizičnih vaj gasilcev v pogojih povišane temperature in zmanjšane vidljivosti.
 
Naročnik (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje) je s tem projektom želel pridobiti čim bolj vsestransko uporaben objekt za privajanje gasilcev na delo v oteženih pogojih odvajanja toplote in dima.
 
Objekt je umeščen na poligon izobraževalnega centra, blizu drugih podobnih objektov, in bo z izgradnjo požarnega platoja, kamor bodo prestavljeni obstoječi kontejnerji,  predstavljal sklenjeno  večnamensko celoto .
 
Naročnik je v fazi izdelave idejnega projekta Požarna hiša 2 določil osnovne zahteve, ki so bile objavljene v razpisu naloge:
•         izvajanje fizičnih vaj gasilcev v oteženih pogojih, izvajanje miselnih vaj gasilcev v oteženih pogojih, počitek gasilcev v prostoru pri oteženih pogojih, kot so visoka temperatura, zmanjšana vidljivost, strupena atmosfera;
•         izvajanje gašenja in reševanja v prostorih omejenega odvajanja dima in toplote z varnostnimi elementi usposabljanja ter s poudarkom na izvajanju gasilskih operativno-taktičnih postopkov.
 
Pri  izvedbi projekta so bile te naloge podrobneje razčlenjene in določenih je bilo pet načinov uporabe objekta, iz česar izhaja tudi tlorisna razporeditev prostorov:
a)       prostor za izvajanje različnih psihofizičnih vaj gasilcev ob povišani temperaturi in zmanjšani vidljivosti;
b)       prostor za krožno gibanje gasilcev z nameščenim IDA, po vzoru steze IDA, ob pogojih povišane temperature in zmanjšane vidljivosti;
c)       prostor za  izvajanje vaj gašenja in reševanja v kletnih in drugih požarih ob zmanjšanem odvodu toplote in dima;
č)       prostor za izvajanje vaj mehanskega prezračevanja pri gašenju     notranjih požarov;
d)       izvajanje naprednih oblik gašenja z napadom od zunaj z gasilnima sistemoma Fognail in Cobra.
 
Objekt je zasnovan kot dvoetažni objekt s pritličjem/kletjo in prvim nadstropjem ter je zgrajen iz rabljenih standardnih ladijskih kontejnerjev. Kurišče je v pritličju/kleti, etaži sta med seboj povezani z notranjim zaprtim in zunanjim stopniščem, ki je povezano z vstopnim podestom v prvem nadstropju.
 
 Funkcijska zasnova Požarne hiše 2
 
Prostor za psihofizične vaje gasilcev ob povišani temperaturi in zmanjšani vidljivosti predstavlja prostor kurišča, ki je oblikovan razvejano, v obliki črke L, in omogoča gibanje gasilcev v različnih kombinacijah na večji površini. Kurišče omogoča kurjenje na različnih mestih, saj je prostor opremljen s čistilno-prezračevalnimi loputami.
 
Prostor za gibanje gasilcev z nameščenim IDA na krožni stezi je zasnovan po vzoru gibanja na dihalni stezi IDA ob povišani temperaturi in zmanjšani vidljivosti. Tlorisna razporeditev prostorov  v pritličju omogoča vstop skozi vrata v pritličju in napredovanje do kurišča po dveh poteh, skozi ozek hodnik do kurišča  ali  skozi vrata v predprostor z razvejano konfiguracijo (ovire, zožani prehodi, itd.) do kurišča. Krožna pot je mogoča od vstopne točke preko kurišča in po obratni poti nazaj do izhodišča. Gasilci pri tem sistematično preiskujejo prostor in se prilagajajo na delo v težjih pogojih.
 
Prostor za gašenje in reševanje v prostorih omejenega odvoda dima in toplote, kar je najpogosteje pri kletnih požarih in požarih v ladijskih prostorih, je bil izveden z dvonivojsko postavitvijo zabojnikov in vstopno točko v prvem nadstropju ter omogoča napredovanje skozi zaprto enoramno stopnišče v pritličje, ki predstavlja funkcijo kleti, na nasprotni strani stopnišča se nahaja kurišče. Gasilci ob zmanjšanem odvajanju dima in toplote izvajajo klasične naloge gašenja in reševanja. Za dostop do vstopne točke v prvem nadstropju sta bila objektu dodana še zunanje stopnišče in vstopni podest v prvem nadstropju z varovalno ograjo.
 
Celoten objekt je prostor za izvajanje vaj mehanskega prezračevanja pri gašenju notranjih požarov. Omogoča eno- ali dvoetažno prezračevanje in je opremljen z dvodelnimi vrati, ki lahko služijo kot okno ali vrata, odvisno od namena vaje.
 
Za izvajanje naprednih oblik gašenja z napadom od zunaj z gasilnima sistemoma Fognail in Cobra pa so predvidena mesta v steni kurišča in sosednjih prostorov.
 
Pri zasnovi objekta Požarna hiša 2 smo upoštevali funkcijske in varnostne izkušnje, ki smo jih v izobraževalnem centru dobili z gradnjo in uporabo plinske požarne hiše, demonstracijskega kontejnerja, napadalnega kontejnerja in betonske požarne hiše.
 
 
Aleš Cedilnik, 
ICZR, Gasilska šola

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE