Facebook
Twitter
YouTube

Brezžični prenos slike iz predora Ljubelj (15. 4. 2013)

Na mednarodni vaji sil za zaščito in reševanje Ljubelj 2013 smo prvič preizkusili možnost brezžičnega prenosa slike iz predora. Pri tem smo se oprli na izkušnje, ki smo jih pridobili z mednarodnim projektom MONET, pri katerem smo opravili veliko meritev prenosa radijskih signalov, tudi v predorih Ljubelj, Karavanke in Valeta. Na podlagi teh podatkov in teoretičnih izračunov smo se odločili uporabiti mikrovalovno radijsko povezavo na prostem radiofrekvenčnem pasu 5 GHz. Takšno opremo že uporabljamo pri sistemu Video Kras, sistemu za nadzor požarov.
 

Preizkus je uspel, saj smo brez težav prenašali sliko iz sredine predora, z razdalje nekaj več kot 600 metrov. Na osnovi izmerjenih podatkov sklepamo, da bi sliko lahko prenašali iz celotne dolžine predora Ljubelj oziroma še z večje razdalje. Naslednji preizkus bomo opravili v predoru Karavanke, ki je veliko daljši in ima predorsko cev z večjim obsegom.
Prenos slike iz predora omogoča sprotno spremljanje dogajanja v predoru. Kamero je mogoče poljubno usmerjati v krogu 360°, sliko pa tudi približati. Na vaji smo sliko prenašali v šotor pred predorom, kjer je bilo s projekcijo na platno mogoče spremljati dogajanje v predoru, pred vsem reševanje z mesta simulirane nesreče. 
Ko je predor zajel gost dim, se je vidljivost zelo zmanjša. V takšnem primeru lahko uporabimo termovizijsko kamero, ki tudi v gostem dimu zazna in prikaže ljudi in objekte,  glede na njihovo temperaturo. Predpostavljamo, da bi na tak način lahko spremljali gibanje reševalcev v predoru ter odkrivali potencialne in dejanske izvore požarov.
Ta sistem bomo se enkrat preizkusili v predoru Karavanke, potem pa presodili, ali bi bila takšna oprema primerna za vgradnjo na specializirana gasilska vozila za reševanje v predorih.
 
Boštjan Tavčar
 
 Foto URSZR: Naprava za brezžični prenos

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE