Facebook
Twitter
YouTube

Ekipa M USAR odhaja na mednarodno vajo v Bolgarijo (20. 3. 2013)

Slovenska ekipa za posredovanje v urbanem okolju M USAR bo v četrtek, 21. marca 2013, ob 6.30 odpotovala na mednarodno vajo zaščite in reševanja EU MODEX 2013 v Bolgarijo, in sicer na vajo posredovanja ob potresu. 34-članska ekipa je izurjena in opremljena za iskanje v ruševinah in reševanje iz njih ter v Bolgarijo potuje z 11 vozili in vso opremo za reševanje in samooskrbo. Vaja bo tudi preizkus logistične samozadostnosti ekip, predvsem pa preizkus skupnega delovanja reševalnih modulov treh držav, in sicer Slovenije, Estonije in Češke Republike, ki na zaprosilo napotijo svoje reševalne enote v prizadeto državo. 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo od 21. do 26. marca 2013 sodelovala na  praktični vaji EU MODEX 2013, organizirani v Bolgariji s sredstvi Mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Scenarij vaje predvideva potres v državi zunaj Evropske unije. Republika Slovenija na podlagi zaprosila na območje nesreče napoti Enoto za iskanje in reševanje v ruševinah M USAR (Medium Urban Search and Rescue), ki je del Državne enote za hitre intervencije. Ekipa šteje 34 pripadnikov in je sestavljena iz vodstva, skupine za podporo, skupine za iskanje, skupine za reševanje in skupin za zdravstveno podporo. Enota ima 11 vozil, med katerimi sta dve delovni vozili Unimog ter tovornjak za prevoz opreme za reševanje, iskanje,  nastanitev in štabno delo enote.
 
Enota M USAR je organizirana, opremljena in usposobljena skladno z usmeritvami EU in smernicami INSARAG. Slednje natančno predpisujejo organiziranost enot za reševanje v urbanem okolju, ki jih imajo države članice EU za primer potresa ali porušitve večjih razsežnosti, ki bi terjale mednarodno pomoč. Vaje, kot je ta, so namenjene samo registriranim modulom reševalnih enot, ki so jih države članice prijavile v skupni nabor zmogljivosti EU.
 
 
Vaja EU MODEX 2013 je organizirana v mestu Montana, v severozahodnem delu  Bolgarije. Sodelujejo tri mednarodne reševalne enote, in sicer iz Slovenije, Estonije in Češke republike. Cilji vaje so predvsem:
 
 
Namen mednarodne vaje je tudi preizkus logistične samozadostnosti posamezne ekipe in celotne logistike mednarodne reševalne intervencije. Logistična samooskrba posamezne ekipe pomeni zagotavljanje goriva, prehrane, zmogljivosti za štabno delo, zdravstveno oskrbo, skladiščenje opreme ter predvsem organiziranje nastanitve članov enote. Slovenska enota bo bivala v nastanitvenem centru (Base of Operations) BoO na prizadetem območju.
 
Enota bo na vajo odpotovala v četrtek, 21. marca 2013, ob 7. uri iz Državnega logističnega centra Roje. Potovala bo prek Hrvaške v Srbijo, kjer bo prenočila in naslednji dan prispela na mesto vaje, torej nesreče, ter takoj začela z reševalnimi aktivnostmi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE