Facebook
Twitter
YouTube

Seminar o varstvu pred gozdnimi požari (20. 3. 2013)

Uprava RS za zaščito in reševanje organizira v okviru slovenskega predsedovanja Jadransko-jonski pobudi Seminar o varstvu pred gozdnimi požari, ki bo potekal od 20. do 22. 3. 2013 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, v enoti Sežana. Seminarja se bosta udeležila po dva strokovnjaka iz držav pobude, iz Slovenije pa več predstavnikov strokovnih ustanov s tega področja, skupaj pričakujemo približno 30 udeležencev.

 
Tema seminarja bosta preventiva in boj proti gozdnim požarom na območju držav vzdolž Jadranskega in Jonskega morja, s predstavitvijo stanja, izkušenj ter sodelovanja med državami.
Seminar se bo začel 21. marca s pozdravnimi nagovori namestnika generalnega direktorja URSZR in predstavnikov Ministrstva za zunanje zadeve. V osrednjem delu bodo predstavljeni sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, sodelovanje v mehanizmu civilne zaščite EU in prednosti evropskega programa EFFIS, uporaba sodobnih tehnologij pri nadzoru gozdnih požarov, preventivni ukrepi za zaščito pred požari v Sloveniji ter ureditev varstva pred požari v Albaniji, Bosni in Hercegovini ter Hrvaški. Udeleženci bodo lahko prisluhnili tudi izkušnjam iz gašenja velikih požarov v ameriški zvezni državi Kolorado. Popoldne si bodo ogledali sistem video nadzora Kras in se seznanili z njegovim delovanjem v praksi. Naslednji dan, 22. marca, se bodo nadaljevale predstavitve sistemov varstva pred požari v Italiji, Črni gori in Srbiji. Seminar se bo končal z razpravo o možnostih nadaljnjega sodelovanja in skupnih aktivnosti na področju varstva pred požari med državami Jadransko-jonske pobude.
 
Jadransko-jonska pobuda je bila ustanovljena 20. maja 2000 s podpisom anconske deklaracije in združuje države vzdolž obale Jadranskega in Jonskega morja (Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Albanija, Grčija). Pobuda deluje na več različnih področjih: sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji, promet in pomorsko sodelovanje, turizem, kultura, sodelovanje med univerzami, vprašanja varovanja okolja in tudi varstvo pred gozdnimi požari.
 
Republika Slovenija predseduje Jadransko-jonski pobudi od 1. junija 2012 do 31. maja 2013. Predsedovanje je prevzela od Srbije, ki je predsedovala v prejšnjem enoletnem obdobju. Vsaka predsedujoča država poleg rednih osrednjih dogodkov vključi v svoj program teme in vsebine, s katerimi želi obogatiti sodelovanje v letu, ko predseduje, in mu dati svoj pečat.
 
Sektor za mednarodno sodelovanje URSZR
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE