Facebook
Twitter
YouTube

Sodelovanje vojske pri reševanju ob naravnih in drugih nesrečah (18. 3. 2013)

Uprava RS za zaščito in reševanje skupaj z Nacionalno gardo Kolorada iz ZDA in Slovensko vojsko organizira konferenco z naslovom ''Podpora vojske civilnim strukturam za izvajanje reševalnih nalog v primeru naravnih in drugih nesreč'', ki bo od 19. do 20. marca 2013 v Izobraževalnim centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani.
 


Namen konference je seznanitev z organiziranostjo in načinom podpore vojske civilnim strukturam za izvajanje reševalnih nalog ob večjih naravnih in drugih nesrečah v ZDA in Sloveniji. Udeležencem konference bodo predstavljene tudi izkušnje in dobra praksa pri usklajevanju vodenja in delovanja vojaških ter civilnih enot ob večjih nesrečah.
Drugi dan konference je namenjen predstavitvi priprav na terensko vajo Vigilant Guard 2013, ki bo letos poleti v Koloradu in na katero so vabljeni predstavniki URSZR in Slovenske vojske. Predstavniki Nacionalne garde Kolorada kot organizatorji bodo natančneje predstavili tudi mogoče oblike sodelovanja slovenskih predstavnikov na vaji.
 
Na konferenci pričakujemo približno 50 udeležencev iz Slovenije, ZDA in Hrvaške.
 
Udeleženci:
         Uprava RS za zaščito ni reševanje,  
         Slovenska vojska, 
         Nacionalna garda Kolorada,
         predstavniki pisarne za obrambno sodelovanje Veleposlaništva ZDA v Ljubljani,
         predstavniki Ministrstva za obrambo Republike Hrvaške,
         predstavniki Državne uprave za zaščito in reševanje Republike Hrvaške.
 
Sektor za mednarodno sodelovanje URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE