Facebook
Twitter
YouTube

Sodobna informacijsko-komunikacijska oprema za gorske reševalce (18. 3. 2013)

Končuje se dvoletni evropski projekt AlpSAR, v katerem poleg Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine  kot  koordinator sodeluje luksemburško podjetje HITEC. Namen projekta je slovenske in italijanske gorske reševalce opremiti s poenoteno in najsodobnejšo informacijsko-komunikacijsko opremo za podporo reševanju v gorah. V okviru projekta sta bili dve terenski vaji: leta 2012 na območju Trbiža in Kranjske Gore, februarja 2013 pa na gorskem območju Sella Nevea–Kanin. Končni rezultati projekta, predvsem rezultati testiranja v okviru projekta razvite informacijsko-komunikacijske opreme za podporo reševanju v gorah, bodo predstavljeni na sklepni konferenci 19. marca 2013 v Palmanovi,  ob 10.30  na sedežu Civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine.

Sklepna terenska vaja evropskega projekta AlpSAR je bila 20. in 21. februarja 2013 na gorskem območju Sella Nevea–Kanin. To je bila vaja gorskih reševalcev z obeh strani meje. Gorski reševalci so na vaji preizkusili informacijsko-komunikacijske rešitve, razvite v okviru projekta, ter postopke obveščanja in zaprosila za pomoč skladno s Protokolom o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Republike Italije pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.
 
Civilna zaščita Furlanije - Julijske krajine je vajo zastavila širše in povabila tudi slovenske jamarje, ki so prvi dan z italijanskimi kolegi prvič po 23 letih uspešno izvedli tudi skupno jamarsko reševalno akcijo v globokih jamah pogorja Kanin. Na vaji je sodeloval helikopter italijanske civilne zaščite, ker so preverjali tudi postopke zaprosila slovenske strani za pomoč italijanskega helikopterja pri reševanju v gorah.
 
Drugi dan vaje so namenili preizkusu rešitev AlpSAR, in sicer v dveh scenarijih: prvi je bil reševanje zasutih v plazu v dolini, drugi reševanje iz plazu na sedlu Prevala na nadmorski višini 2.000 metrov. V neprijaznem zimskem okolju so se slovenski gorski reševalci izkazali tudi z odlično tehniko reševanja, italijanski reševalci pa so preverili postopke zaprosila italijanske strani za pomoč slovenskega helikopterja.
 
Tehnološka rešitev, razvita v okviru projekta, vključuje komponente programske in strojne opreme za posameznega gorskega reševalca, vodje ekip in spletni portal za vodenje in spremljanje intervencije od daleč. Sodobna informacijsko-komunikacijska oprema vodji intervencije omogoča, da prek portala spremlja, kaj se dogaja na terenu, gibanje reševalcev, podatke o ponesrečenih, ostale podatke o interveciji in celo gibanje reševalnih psov. Med intervencijo posneti video in fotografije so praktično v realnem času prek portala na ogled vodji intervencije in medicinskemu osebju, ki lahko že na podlagi tako dobljenih informacij nudi podporo reševalcem na terenu.
 
Vodstvo intervencije je opremljeno s prenosnim satelitskim komunikatorjem (NoSaCo ® Compact), ki omogoča širokopasovno internetno povezavo, in z aplikacijo, s katero spremljajo in vodijo intervencijo (podatki o lokaciji in gibanju reševalcev, iskalne poti, območja iskanja/reševanja, dodeljevanje reševalcev intervenciji, predvideno število žrtev itd.). Izredno pomembna in uporabna rešitev, prav tako preizkušena v praksi, pa je vzpostavljena stalna povezava med slovenskim in italijanskim strežnikom AlpSAR. Tako lahko eni in drugi v realnem času spremljajo aktivnosti reševalcev prek meje in se – če je treba – tudi vključijo v reševanje tako na terenu kot tudi v samem sistemu AlpSAR. Sistem namreč omogoča informacijsko podporo enotnemu vodenju gorskih reševalcev Slovenije in Furlanije - Julijske krajine na skupni intervenciji.
 
Končni rezultati projekta bodo prikazani na sklepni konferenci, ki bo 19. marca 2013 v prostorih Civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine v Palmanovi.
 
Koordinator projekta na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje:
Katja Banovec Juroš
 
Kaj je projekt ALPSAR
 
Osnovni namen projekta je slovenske in italijanske gorske reševalce opremiti s poenoteno in najsodobnejšo informacijsko-komunikacijsko opremo za podporo reševanju v gorah, kamor sodijo satelitski komunikator, robustna prenosnika za delo v izrednih vremenskih razmerah in ročni tablični komunikatorji z ustrezno programsko opremo. Med drugim bo podprto sledenje reševalcev v sistemu GIS (2D in 3D), glasovna komunikacija, prenos slik, dostop do internet omrežja prek satelitske povezave in dostop do informacij vsem zainteresiranim prek spletnega portala. V projektu AlpSAR sodelujejo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Civilna zaščita Furlanije - Julijske krajine in kot koordinator luksemburško podjetje HITEC. Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi finančnega inštrumenta Civilne zaščite.
 

Video klip 01
Video klip 02
Video klip 03
Video klip 04
Video klip 05
Video klip 06
Če ne vidite videa, preverite, da imate nameščen Windows Media Player vtičnik.
nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE