Facebook
Twitter
YouTube

PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CZ 2013 (7. 3. 2013)

Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko je v sodelovanju z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Celje in Občino Šoštanj organiziral svečano podelitve priznanj in nagrad ob 1. MARCU - DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Podelitev je potekala v sredo, 6. marca 2013 ob 16.00 uri v Kulturnem domu Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 1, Šoštanj.

Progam podelitve sta popestrila TROBILNI KVARTET in RHYTHM FACTORY TOLKALNI ANSAMBEL GLASBENE ŠOLE FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE.

Navzoče je pozdravil gostitelj, župan Občine Šoštanj g. Darko MENIH. Slavnostni govornik na letošnji prireditvi je bil g. Srečko ŠESTAN, poveljnik Civilne zaščite RS.

Na prireditvi so bila podeljena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom CZ, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Tako je bilo na območju Zahodno Štajerske podeljenih:
- 36 bronastih znakov CZ (od tega 27 za enkratno požrtvovalno opravljanje nalog ob poplavah septembra 2012)
- 16 srebrnih znakov CZ
- 3 zlati znaki CZ in
- 3 plakete.

Kratek povzetek prireditve si lahko ogledate na tej povezavi:

http://www.youtube.com/watch?v=PTaXxh1Dd-Q

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE