Facebook
Twitter
YouTube

Podeljena priznanja in nagrada Civilne zaščite (1. 3. 2013)

Na osrednji državni slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite je bilo na Brdu pri Kranju podeljenih 53 priznanj in kipec CZ za življenjsko delo. Kipec Civilne zaščite   je bil posmrtno podeljen Miranu Bogataju, dolgoletnemu poveljniku CZ. S plaketami ter bronastim, srebrnim in zlatim znakom Civilne zaščite pa so priznanja  prejeli posamezniki in ustanove. S srebrnim in dvema zlatima znakoma CZ je bila izrečena zahvala tudi g. Nicolinu Namoru iz CZ Furlanije –Julijske krajine,  Državni upravi za zaščito in reševanje Hrvaške in Službi za tehnično reševanje in pomoč Zvezne republike Nemčije za čezmejno pomoč in uspešno mednarodno sodelovanje. Slavnostni govornik  je bil  Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

BRONASTI, SREBRNI IN ZLATI ZNAKI
Na podlagi predlogov reševalnih služb, organov, občin, izpostav in drugih je komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite letos predlagala podelitev 460 priznanj, od tega 313 bronastih, 84 srebrnih in 43 zlatih znakov ter 19 plaket Civilne zaščite Republike Slovenije.
Komisija je za današnjo osrednjo državno podelitev izbrala 53 nagrajencev. Na regijskih podelitvah v naslednjih dneh, pa bodo podeljena ostala priznanja. Za sodelovanje pri odpravljanju posledic poplav bo podeljenih še 150, za sodelovanje pri intervenciji ob balonarski nesreči še 7 in za sodelovanje pri gašenju požarov v naravi še 15 priznanj.
 
Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje je podelil znake Civilne zaščite.
Za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči BRONASTI ZNAK Civilne zaščite:
 
1
NEVENKA KERIN
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
2
BOŠTJAN GAČNIK
EKIPA CIVILNE ZAŠČITE ZA PRVO POMOČ OBČINE IG
3
DANILO GERZETIČ
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PIVKA
4
ROBERT JERMAN
GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ
5
mag. JOŽE PAPEŽ
HIDROTEHNIK, VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, d. d.
6
ROBERT SKRINJAR
REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE KRANJ
7
ZDRUŽENI
OPERATIVNI CENTER
 
Za uspešno sodelovanje v intervenciji ob avgustovskem padcu balona na Ljubljanskem barju BRONASTI ZNAK Civilne zaščite prejmeta:
1. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE – POLICIJSKA UPRAVA 
    LJUBLJANA in
2. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA. 
 
 
Za izjemno požrtvovalno, hrabro in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob lanskih novembrskih poplavah so BRONASTI ZNAK Civilne zaščite prejeli:
 
1
brigadir magister DOBRAN BOŽIČ
GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE
2
polkovnik ERNEST ANŽELJ
POVELJSTVO ZA DOKTRINO, RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE SLOVENSKE VOJSKE
3
polkovnik MIHEC ŠKERBINC
1. BRIGADA SLOVENSKE VOJSKE
4
ROBERT KRALJ
LETALSKA POLICIJSKA ENOTA
5
MIHA MEŠKO
LETALSKA POLICIJSKA ENOTA
6
SREČKO ŽAGAR
LETALSKA POLICIJSKA ENOTA
 
 
Za požrtvovalno in uspešno reševanje ponesrečenca iz vozila v reki Ljubljanici februarja letos sta BRONASTI ZNAK Civilne zaščite prejela inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami iz Izpostave Inšpektorata Ljubljana:
 
1
PETER ROJC
 
2
mag. CIRIL TEKAVČIČ
 
 
 
Za požrtvovalno in uspešno vodenje intervencije gašenja požara pri Malih Ločah – Obrovu avgusta lani je BRONASTI ZNAK Civilne zaščite  prejel:
 
1
GORAZD GERŽELJ
PGD SENOŽEČE
 
SREBRNI ZNAK Civilne zaščite se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 
1
VLADIMIR BAN
PODVODNA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
2
IVAN GOLOB
CIVILNA ZAŠČITA OBČINE MARKOVCI
3
VLADIMIR JARH NIKOLIČ
ŠTAB CZ MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
4
JULIJ JERAJ
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO MESTNE OBČINE LJUBLJANA
5
ŽELJKO SAVIČ
ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE REPUBLIKE SLOVENIJE
6
JANKO TURNŠEK
UPRAVNI ODBOR GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
7
SIMON VENDRAMIN
JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
8
GASILSKO
REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO
 
 
ZLATI ZNAK Civilne zaščite se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
 
1
ANKA MATVOZ
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA SLOVENJ GRADEC
2
FRANCE ARH
JAMARSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
3
SAMO CUZNAR
GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA RATEČE
4
TOMAŽ KUČIČ
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
5
BRANKO PETAN
OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE KRŠKO
6
IZTOK SLANŠEK
OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE HRASTNIK
7
DARKO ZONJIČ
DRŽAVNA ENOTA ZA NUS
8
18. BJRKBO
 
 
Ob današnji priložnosti so bila izročena  tudi priznanja Civilne zaščite za dolgoletno uspešno delo na področju mednarodnega sodelovanja: 
 
SREBRNI ZNAK je prejel gospod NICOLINO NAMOR, iz Civilne zaščite Furlanije-Julijske krajine, za dolgoletno uspešno sodelovanje na področju varstva pred nesrečami med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo pri krepitvi sodelovanja v obmejnih regijah.
 
ZLATI ZNAK je bil podeljeni Državni upravi za zaščito in reševanje Republike Hrvaške za dolgoletno uspešno in odlično sodelovanje med obema republikama na področju varstva pred nesrečami, tako na dvostranski ravni kot v okviru regionalnih pobud in evropskih projektov. 
 
ZLATI ZNAK je bil podeljen  Službi za tehnično reševanje in pomoč Zvezne republike Nemčije za tvorno sodelovanje na področju varstva pred nesrečami ter še posebej za uspehe, ki so bili skupaj doseženi v okviru evropskih projektov.
 
PODELITEV PLAKET IN KIPCA CIVILNE ZAŠČITE:
Plakete in kipec Civilne zaščite je podelil poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan.
PLAKETO Civilne zaščite kot priznanje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah so prejeli:
 
1.    JELKA PONTELLI
 
Jelka Pontelli je bila v Upravi za zaščito in reševanje zaposlena od leta 1994 do upokojitve novembra lani. V tem času je natančno, zanesljivo in strokovno izvajala delovne naloge. Kot vodja Službe za splošne zadeve je uspešno usklajevala delovanje službe in dobro sodelovala z vodji drugih organizacijskih enot na Upravi in Ministrstvu za obrambo.
 
2.    BOJAN FARIČ
 
Bojan Farič je vodja Izpostave Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Murski Soboti od njenega nastanka leta 1994. Je inšpektor, ki s svojim strokovnim znanjem aktivno sodeluje pri gradnji sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in društvih.
 
3.    ALOJZIJ KLANČIŠAR
 
Alojzij Klančišar je predsednik Kinološkega društva Zagorje ob Savi. Je inštruktor za osnovno usposabljanje psov in inštruktorjev ter operativni vodja Skupine za iskanje pogrešanih oseb pri Komisiji za reševalne pse. Udeležuje se taborov, vaj in tekmovanj, delo vodnikov reševalnih psov pa predstavlja tudi osnovnošolski mladini v Zasavju.
 
4.    Mag. MATJAŽ KLARIČ
 
Mag. Matjaž Klarič je na Gasilski zvezi Slovenije zaposlen od leta 1985, sprva je bil strokovni sodelavec, od leta 1998 pa je poveljnik slovenskih prostovoljnih gasilcev. Njegova predanost gasilstvu in strokovnost se odražata v številnih zakonskih in drugih aktih, ki so osnova za delovanje najštevilčnejše prostovoljne sile v slovenskem sistemu zaščite in reševanja. Vseskozi se zavzema za dobro usposobljenost in opremljenost operativnih gasilcev, kar je nujno potrebno za kvalitetno opravljanje nalog javne gasilske službe. Tudi ob večjih naravnih in drugih nesrečah je nepogrešljiv člen državnega štaba vodenja.
 
 
5.    BENJAMIN LIČER
 
Benjamin Ličer aktivno deluje v Aeroklubu Obalni letalski center Portorož od njegove ustanovitve leta 1974. Na njegovo pobudo se je kmalu po ustanovitvi Aeroklub vključil v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako se ni razvijal le na področju športnega letalstva, ampak tudi na področju opazovanja in obveščanja iz zraka za potrebe požarne varnosti in odkrivanja ter spremljanja onesnaženja morja in obale.
 
6.    Plaketo prejmeta 14. INŽENIRSKI BATALJON in 15. HELIKOPTERSKI BATALJON
 
14. INŽB in 15. HEB se že vrsto let tvorno vključujeta v reševanje in pomoč ob naravnih nesrečah. S kadrovskimi zmogljivostmi in ustrezno tehnično opremljenostjo pomagata prizadetemu prebivalstvu.
 
 
KIPEC CIVILNE ZAŠČITE kot nagrado za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je posmrtno prejel   Miran Bogataj.


Foto: Jakob Oražem, URSZR
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE