Facebook
Twitter
YouTube

1. marec je dan Civilne zaščite (27. 2. 2013)

Ta dan bi naj spomnil ljudi, kakšno vlogo ima civilna zaščita, kako življenjsko pomembna je pri spopadanju z vsemi vrstami nesreč in katastrof ter kako pomembni sta pomoč in solidarnost na tem področju. Ob dnevu Civilne zaščite bo v petek, 1. marca, na Brdu pri Kranju osrednja državna slovesnost, za njo pa še 13 regijskih prireditev po Sloveniji, na katerih bodo posameznikom in ustanovam izročena priznanja Civilne zaščite in nagrada, kipec Civilne zaščite za življenjsko delo. To slednje je najvišje priznanje na tem področju.

Komisija, ki je izbirala in izbrala kandidate za priznanja in nagrado s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je letos potrdila 459 predlogov za priznanja. Med njimi je 312 bronastih, 84 srebrnih in 43 zlatih znakov ter 19 plaket in kipec Civilne zaščite za življenjsko delo.
 
Za kaj se posamezna priznanja in nagrada podeljujejo?  
 
Bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju.
Zlati znak Civilne zaščite se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Plaketa Civilne zaščite se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Kipec Civilne zaščite se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 
Kipec Civilne zaščite
Foto: Bruno Toič
 
 
 
 

1.marec dan CZ
Če ne vidite videa, preverite, da imate nameščen Windows Media Player vtičnik.
nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE