Facebook
Twitter
YouTube

Poziv požarnega sklada - razvojno-raziskovalne naloge 2013 (15. 2. 2013)

Komisija za razvojno-raziskovalne naloge pri Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada poziva strokovno javnost, da predlaga razvojno-raziskovalne naloge s področja varstva pred požarom. Odbor bo predloge obravnaval in jih izbral za javni razpis v letu 2013. Predloge pošljite na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Predlagatelji naj pripravijo predloge, ki so razvojno in raziskovalno naravnani ter jih je mogoče neposredno uporabiti na področju varstva pred požarom.

 Predlogi nalog morajo vsebovati:

1. naslov razvojno-raziskovalne naloge (RRN);
2. kratko navedbo o razlogih za pripravo predloga;
3. obvestilo, ali je predlog usklajen z drugimi institucijami oziroma uporabniki naloge (po potrebi);
4. končne uporabnike RRN;
5. dispozicijo naloge:
• namen RRN (opisati, kaj bomo z nalogo dosegli, npr. izboljšali stanje, določili pogoje, preprečili oziroma nadgradili nekaj ipd.),
• cilj RRN (kaj bo končni izdelek, kaj bo končni rezultat – npr. študija primera, nov standard, predpis, smernica, simulacija, računalniški program ipd.),
• kratek opis RRN (vsebina – teoretično delo, eksperimentalni del),
• dodatna vsebinska pojasnila in pravna podlaga,
• predvidena metodika dela,
• program izobraževanja za izvajanje produktov RRN (če je potreben),
• oblika končnih izdelkov, vsebina končnih izdelkov;
6. predpise, ki bodo vezani na izdelavo naloge;
7. končno predstavitev RRN (način);
8. predvideno skupno vrednost RRN v evrih (z DDV) in vrednost po posameznih fazah v evrih (z DDV), v kolikor je predvidena izvedba projekta v več fazah;
9. število faz projekta;
10. trajanje RRN (predvideni časovni okvir).
 
Če bo treba, bo komisija v fazi postopka izbire razvojno-raziskovalnih nalog pozvala predlagatelje, da predstavijo svoje predloge.

Predloge pošljite na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, s pripisom za Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada ali po elektronski pošti na e-naslov ana.stropnik@urszr.si, in sicer do 15. marca 2013. .

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE