Facebook
Twitter
YouTube

Lani na številko 112 več kot 640.000 klicev na pomoč (11. 2. 2013)

13 regijskih centrov za obveščanje je v letu 2012 prejelo 640.281 klicev na pomoč. Največ (162 960 klicev) jih je prejel po teritoriju in številu prebivalcev največji, to je ReCO Ljubljana. Operaterji so se na večino klicev (na 90 odstotkov) odzvali v manj kot 7 sekundah. Največ so ljudje klicali marca, junija, julija in oktobra, in sicer ob večjih naravnih ujmah. Od vseh sil za zaščito in reševanje so bili največkrat, to je 21 480-krat, aktivirani gasilci,  520-krat gorski reševalci in 89-krat enote reševalcev z reševalnimi psi.
 

Ljudje so klicali večinoma podnevi, kamor štejemo klice med 8. uro zjutraj in 20. uro zvečer. Največ klicev je prejel po teritoriju in številu prebivalcev največji center, to je Regijski center za obveščanje v Ljubljani, in sicer skupaj okoli 170.000 klicev (podnevi 119.148, v nočnem času pa 43.812). Izmerjeni odzivni čas je bil tudi v letu 2012 dober, operaterji so se na večino klicev (na 90 odstotkov) odzvali v manj kot 7 sekundah.
 
Statistika klicev na 112 za leto 2012 tudi kaže, da so ljudje največ, to je 59.369-krat, klicali oktobra (novembra 55.589-krat), julija je bilo 58.636 klicev, marca pa 56.035 klicev, in sicer v času največjih naravnih ujm (marca močni vetrovi in burja, julija suša in požari v naravi, jeseni poplave).
 
Večina klicev na 112 pomeni intervencijo reševalnih enot. V letu 2012 je bilo največ klicev za nujno medicinsko pomoč. V teh primerih operater v regijskem centru za obveščanje takoj preveže klic v najbližji center za nujno medicinsko pomoč. Po številu klicev za nujno medicinsko pomoč izstopajo Maribor z 21.216 klici, Ljubljana s 16.869 klici in Celje z 8.173 klici. Podatke, koliko klicem za nujno medicinsko pomoč je sledila intervencija, imajo centri za nujno medicinsko pomoč, ki tudi odločajo o potrebnosti intervencije.  
 
Uprava za zaščito in reševanje ima podatke o intervencijah vseh drugih reševalnih služb in od teh so največkrat intervenirali gasilci. Prostovoljna gasilska društva so bila aktivirana 13.567-krat, 7.873-krat pa poklicne gasilske enote. Gorska reševalna služba je bila aktivirana 526-krat, 89-krat enote reševalcev z reševalnimi psi, 32-krat podvodna reševalna služba in 23-krat jamarska reševalna služba.
 
Posebej smo pogledali statistiko klicev na 112 za čas med 25. oktobrom in 8. novembrom, ker je bilo v tem času, med  28. in 29. oktobrom ter 4. in 8. novembrom, veliko dela zaradi poplav. V tem času izstopata 28. oktober z 8.860 klici in 5. november z 8.240 klici.
 
To je statistika tako imenovanih vhodnih klicev, klicev ljudi v stiski na 112. Vseh klicev, če prištejemo tudi izhodne klice iz centrov za obveščanje, s katerimi operaterji aktivirajo različne reševalne enote in službe ali kličoče pokličejo nazaj, je bilo 907.679.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE