Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodni dan enotne evropske številke 112 (4. 2. 2013)

11. 2. je mednarodni dan skupne evropske številke za klic v sili 112, na katero je mogoče poklicati na pomoč v vseh 27 državah članicah Evropske unije in tudi v večini drugih evropskih držav – na Hrvaškem, v Makedoniji, na Kosovu in nekaterih območjih Rusije. Letos mineva 22 let, odkar je leta 1991 ministrski svet Evropske zveze odločil, da bo enotna evropska številka za klic v sili 112, in pozval države članice, da jo uvedejo poleg nacionalnih številk za klic v sili. Slovenija je številko 112 uvedla za Švedsko,  kot druga država v Evropi že leta 1997.

V začetku novega tisočletja je Evropska zveza z direktivo podrobneje določila delovanje in storitve enotne številke za klic v sili 112. Predpisala je, da morajo biti klici s stacionarnih in z mobilnih telefonov ter iz telefonskih govorilnic brezplačni.
Predpisala je tudi, da mora biti na tej številki ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot in policije, četudi v državi delujejo druge nacionalne številke klica v sili. Nekatere države članice (Švedska, Danska in Nizozemska) so uvedle 112 kot svojo glavno številko za nujne primere, medtem ko v večini držav članic 112 deluje skupaj z nacionalnimi številkami za klic v sili.
Predpisala je tudi, da morajo države zagotoviti prikaz, kje se oseba, ki kliče 112, nahaja. To je v nujnih primerih zelo pomembno, še posebej, ko oseba, ki potrebuje pomoč, ne more ali ne zna povedati, kje se nahaja. Evropska komisija priporoča, da morajo države uporabljati metodo takojšnjega prikaza lokacije kličočega, imenovana »Push« metoda. Metodo naknadnega prikaza lokacije kličočega, imenovana tudi »Pull« metoda, pa naj se uporablja izjemoma kot dodatna možnost.
 
Priporoča tudi, naj se države potrudijo in državljane obveščajo o možnostih uporabe številke za klic v sili 112, da poleg klasične telefonije uporabljajo nove tehnologije za dosego storitev preko številke 112 in da zagotovijo njeno uporabo tudi ljudem s posebnimi potrebami. V Sloveniji je mogoč besedilni klic na 112 preko WAP112  že nekaj let, kar je pomembno predvsem za gluhe in naglušne ljudi. Z letom 2012 je mogoče priklicati številko v sili tudi z enostavnim SMS-sporočilom, poslanim na številko 112.
 
Pripravljamo se tudi na uvedbo sistema samodejnih klicev v sili iz vozil v primeru prometne nesreče – eCall. Slovenija se je v letošnjem letu pridružila projektni skupini HeERO, ki ima nalogo vzpostaviti storitev eCall do začetka leta 2015. V projektni skupini deluje kot pridružena članica in bo s svojimi izkušnjami pomagala pri razrešitvi odprtih vprašanj prenosa klicev v sili med sosednjimi državami. Velik izziv je tudi samodejno prepoznavanje jezika ob klicu v sili, kar bi omogočilo hitrejše vključevanje tolmačev v pogovor.
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE