Facebook
Twitter
YouTube

Vaja »Ljubelj 2013« bo 12. aprila (25. 1. 2013)

Vaja »Ljubelj 2013« je namenjena razvijanju in utrjevanju čezmejnega sodelovanja operativnih služb za zaščito in reševanje, preverjanju pripravljenosti slovenskih in avstrijskih posredovalcev, preverjanju skladnosti opreme in usposobljenosti za skupno delovanje. Vaja je zato, da bodo slovenske in avstrijske službe v primeru nesreče v predoru Ljubelj dobro pripravljene na skupni odziv. Vaja bo 12. aprila, pretežno v nočnem času, s pričetkom ob 18. uri.

Gasilsko reševalna služba Kranj in Izpostava URSZR Kranj sta v torek ,22. 1. 2013 organizirali  delavnico, namenjeno vsem partnerjem v projektu »GOAL« ter drugim  reševalnim službam, ki bodo 12. aprila 2013 sodelovale na čezmejni vaji »Ljubelj 2013«.  Delavnica je bila priprava vaje, ki se bo večinoma odvijala zvečer in ponoči. Predvideno je, da se bo pričela ob 18. uri.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE