Facebook
Twitter
YouTube

Psihološka pomoč reševalcem (22. 1. 2013)

Reševalci, ki so v nesrečah vedno pripravljeni pomagati drugim, so se konec lanskega leta v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu usposobili, kako po težkih in stresnih intervencijah z razbremenilnimi pogovori pomagati sebi in sodelavcem. V vrstah poklicnih gasilcev in med operaterji v centrih za obveščanje, ki sprejemajo klice na številki 112, je zdaj za takšno pomoč usposobljenih 39 ljudi. Zaupnike ima tako večina poklicnih gasilskih enot v Sloveniji, kar pa je le ena od možnosti psihološke pomoči po stresnih intervencijah.
 
Več informacij: dr. Andreja Lavrič,
podsekretarka za usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč,
Izobraževalni center za zaščito in reševanje IG.
andreja.lavric@urszr.si
 

Smernice za psihološko pomoč reševalcem
 
Psihološka podpora zaupnikov je le ena izmed možnosti, ki je na voljo reševalcem v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Smernice za psihološko pomoč reševalcem, ki jih je aprila 2012 izdala Uprava RS za zaščito in reševanje za razbremenitev reševalcev po hujših nesrečah, svetujejo tudi druge možnosti.
 
Prva izmed njih je, da vsak reševalec sam pri sebi prevzame odgovornost za upravljanje stresa, pozna in uresničuje zaščitno vedenje ter krepi socialne odnose z družino, prijatelji in drugimi. Pomembni sta sproščanje s telesno vadbo in različnimi interesnimi dejavnostmi ter poznavanje tehnik sproščanja. To znanje si je mogoče pridobiti tudi z usposabljanji.
 
Po zahtevnejših in bolj stresnih intervencijah s hujšimi posledicami imajo reševalci in operaterji v centrih za obveščanje možnost psihološke podpore pri zaupnikih v svoji organizaciji, lahko pa jo poiščejo tudi zunaj nje, predvsem pri psihologih Službe za psihološko pomoč, ki pogodbeno sodelujejo z Upravo RS za zaščito in reševanje.
 
Reševalci, ki rešujejo v sistemu varstva pred naravnim in drugim nesrečami, se spopadajo s tragičnimi posledicami po travmatičnih dogodkih. Po teh »nenormalnih« dogodkih je popolnoma »normalno«, da se pri njih pojavijo močni fizični in čustveni odzivi. V zadnjih nekaj letih Uprava RS za zaščito in reševanje spodbuja reševalce, da po intervenciji, v znanem in varnem okolju, s sodelavci spregovorijo o teh odzivih. S podporo novih, usposobljenih zaupnikov bo zdaj to mogoče tudi v gasilskih enotah in centrih za obveščanje.
 
  
Usposabljanje zaupnikov
 
Na podlagi sodelovanja s švedskimi in slovenskimi strokovnjaki je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje jeseni leta 2012 potekalo usposabljanje zaupnikov – poklicnih gasilcev in operaterjev v centrih za obveščanje – za izvajanje psihološke podpore. Usposabljanje je omogočila tudi Skupnost gasilskih reševalnih zavodov Slovenije, ki je prek vodij gasilskih enot podprla psihološko pomoč.
 
Po uvodnem usposabljanju v spletni učilnici, na portalu izobraževalnega centra o ravnanju ob stresu, smo v nadaljevanju s predstavniki slovenske policije in vojske ter švedske reševalne agencije izvedli večdnevno usposabljanje o stresu in spopadanju z njim, o komunikaciji, postopkih razbremenjevanja in drugih vsebinah, ki bodo zaupnikom v pomoč pri podpori reševalcem.
 
Foto:  Jakob  Oražem
Usposabljanje zaupnikov s predavateljico Marie Jönsson iz švedske reševalne agencije MSB
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE