Facebook
Twitter
YouTube

Varnost zemeljskih in betonskih pregrad (17. 1. 2013)

 
V četrtek, 24. januarja, bodo ob 10. uri v Zavodu za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12 v Ljubljani, javnosti predstavljeni rezultati raziskovalne naloge z naslovom Zemeljske in betonske pregrade strateškega pomena v RS. Projekt, ki je potekal od oktobra 2011 do decembra 2012, vključuje študijo stanja in varnosti vodnih pregrad in prodnih zadrževalnikov ter s tem povezane varnosti prebivalcev. Narejen je enotni seznam pregrad s podatki o njihovem stanju, ki je vnesen v sistem GIS_UJME, evidentirano je stanje in narejena analiza pregrad, opravljeni so podvodni pregledi pregrad, določeni potrebni ukrepi na pregradah ter navodila ukrepov za prebivalce.

Vse države v evropskem prostoru se zavedajo, da je zagotavljanje varnosti kritičnih infrastrukturnih objektov pomembno. Mednje spadajo tudi vodne pregrade hidroenergetskih objektov in zadrževalniki. Državni organi morajo skrbeti, da se z učinkovitim in preglednim sistemom upravljanja zagotavlja njihova varnost. ZAG Ljubljana s konzorcijskimi partnerji UL-FGG, IBE d.d. in Hidrotehnik d.d. je za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, oziroma Upravo RS za zaščito in reševanje,  opravil razvojno raziskovalno nalogo »Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega pomena v RS« - VODPREG.
 
V Slovenji še ni vpeljan tak sistem upravljanja vseh pomembnih pregradnih objektov, ki bi zagotavljal preglednost in realno oceno njihovega stanja. S to nalogo je bila pridobljena evidenca pregrad, sistem vrednotenja njihove varnosti pa je potrebno še vzpostaviti. Zagotavljanje varnosti pregrad in prebivalcev, ki živijo na vplivnem območju pregrad, je kompleksen proces, v katerega morajo biti vključene tako državne institucije kot strokovnjaki različnih področij.
 
Predstavitev rezultatov  raziskovalne naloge »Zemeljske in betonske pregrade strateškega pomena v RS« je v prvi vrsti namenjena strokovni javnosti. Za udeležbo ni kotizacije, prijavite pa se na spletni strani  http://www.zag.si/vodpreg    
 
 
Foto: Zemeljske in betonske  pregrade, Arhiv ZAG
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE