Facebook
Twitter
YouTube

Lani uničili približno 6000 kilogramov NUS (9. 1. 2013)

V občini Kanal, v naselju Bodrež, so ljudje drugi dan novega leta pri izkopu naleteli na bombardo, 80-kilogramsko mino za kratki možnar, italijanske izdelave iz prve svetovne vojne. V občini Renče - Vogrsko pa so 6. januarja na več neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) naleteli potapljači. Pripadniki državnih enot Civilne zaščite za NUS v Severnoprimorski in Ljubljanski regiji so iz reke Vipave odstranili 13 topovskih granat različnih kalibrov, 11 vžigalnikov za topovske granate, pet minometnih min, šest ročnih bomb, eno tromblonsko mino in 28 kosov pehotnega streliva francoske, avstrijske, italijanske ali angleške izdelave iz prve in druge svetovne vojne. Pripadniki državne enote CZ so vsa NUS odpeljali in jih uskladiščili do uničenja.

Pripadniki državne enote za varstvo pred NUS na ozemlju Slovenije vse leto odstranjujejo nevarna neeksplodirana ubojna sredstva. Med njimi prevladujejo topovske granate, minometne mine, ročne bombe in strelivo za pehotno orožje. Največ je ostankov prve in druge svetovne vojne, ki so, stari tudi več kot 50 ali 100 let, še vedno nevarni. Ob neprimernem ravnanju lahko eksplodirajo in povzročijo hude telesne poškodbe.
 
Pripadniki državne enote za varstvo pred NUS so posebej izurjeni in izšolani pripadniki Civilne zaščite, ki NUS ne iščejo, temveč odstranjujejo tista, ki jih najdejo ljudje in najdbo sporočijo na številko 112. Sicer pa so pripadniki te enote prostovoljci CZ, odstranjevanje NUS ni njihov poklic, temveč prostovoljna dejavnost.
 
V zadnjih sedmih letih, od 2005 do 2012, so vsako leto odstranili in uničili približno 12 ton teh ubojnih sredstev, statistično povprečno po 26 kg na dan. Največ so jih odstranili leta 2003, kar 18 ton, leta 2012 pa približno šest ton. Lansko zmanjšanje pripisujejo manjšemu številu gradenj in opuščanju kmetijskih zemljišč, saj na NUS ljudje naletijo predvsem pri kmetovanju in gradbenih delih. Največ NUS so v vseh letih našli na severnem Primorskem, na ozemlju, kjer je potekala soška fronta.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE