Facebook
Twitter
YouTube

Miranu Bogataju v spomin. (28. 12. 2012)

V 65. letu starosti je umrl naš dolgoletni poveljnik Civilne zaščite Miran Bogataj. Njegova nenadna smrt je presunila ljudi v sistemu zaščite in reševanja, ki so z njim gradili ta sistem ter ob njem desetletja reševali in pomagali ljudem ob naravnih in drugih nesrečah. Miranu Bogataju je bilo dano le nekaj mesecev uživati zasluženi pokoj, vso poklicno pot pa je opravljal delo, ki ga je imel rad in v katerem je užival

Miran Bogataj se je vse svoje življenje ukvarjal z obrambnim sistemom,  pred vsem pa s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na funkcijo poveljnika Civilne zaščite je bil imenovan maja 1986. leta in opravljal jo je 26 let. Veliko je storil za to, da imamo  sistem zaščite in reševanja, ki  učinkovito deluje  ob vsakodnevnih nesrečah  in tudi ob večjih naravnih ujmah.
 
Miran Bogataj se je pred več kot 40 leti zaposlil kot pravnik na Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo, bil potem svetovalec vlade, namestnik ministra za obrambo, pa državni sekretar in višji sekretar na Ministrstvu za obrambo. Bil je odličen poznavalec in oblikovalec obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Med osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je bil član republiške koordinacije, ki je usklajevala osamosvajanje Slovenije. Po desetdnevni vojni, od julija do oktobra 1991, je vodil pogajalsko skupino o umiku JLA iz Republike Slovenije. Bil je eden ključnih ljudi, ki je zagotovila dokončni prevzem suverenosti nad celotnim ozemljem države.
 
Za svoje predano poklicno delo je dobil veliko priznanj, letos pa mu je predsednik Republike Slovenije  dr. Danilo Türk podelil tudi najvišje državno odlikovanje - zlati red za zasluge. Prejel ga je za dolgoletno strokovno delo na področju oblikovanja obrambnega sistema in  še posebej   sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  za srčno osebno angažiranje ob osamosvajanju države in požrtvovalno vodenje reševanja ob vseh večjih naravnih nesrečah.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE