Facebook
Twitter
YouTube

IZJAVA - Škoda nastala zaradi posledic suše 2012 (24. 12. 2012)

Vlada Republike Slovenije se je na 42. redni seji 20.12.2012 seznanila s končno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2012.

Suša je prizadela 106.257,65 ha površin ter znaša 56.165.261,59 evra in jo je verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah dne 28. 11. 2012.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE