Facebook
Twitter
YouTube

IZJAVA - Škoda nastala zaradi posledic poplav 2012 (24. 12. 2012)

Vlada Republike Slovenije se je na 42. redni seji 20.12.2012 seznanila z oceno neposredne škode, nastale na stvareh zaradi posledic poplav med 4. in 5. novembrom 2012 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Pomurske, Posavske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije v 112 občinah.

Škodo je utrpelo 7.982 oškodovancev ter znaša skupno 310.908.750,01 evra brez DDV oziroma 373.090.500,01 evra z upoštevanim DDV.

Od skupnega zneska ocenjene neposredne škode znaša škoda na stvareh 54.999.971,81 evra, škoda v gospodarstvu 44.961.955,40 evra, škoda na državnih cestah 15.710.077,82 evra, škoda na železnici 710.000,00 evrov in škoda na vodotokih 194.526.744,98 evra (brez DDV). Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah je oceno neposredne škode verificirala 12. 12. 2012.

Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2012 (2.382.725,36 evra), s čimer je dosežen limit za pomoč skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Hkrati je presežen tudi limit za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije. Za pripravo vloge za pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije je Vlada Republike Slovenije zadolžila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvom za obrambo.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE