Facebook
Twitter
YouTube

Vabilo k sodelovanju pri izvajanju učnega procesa v ICZR (20. 12. 2012)

Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS na Igu in v enotah Sežana, Pekre in Logatec vabi k sodelovanju predavatelje in inštruktorje s področja:
 - gasilstva,
- sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
- reševanja na, v in iz vode,
- vodenja in
- drugih, za katera so izdelani programi usposabljanj.

Programi izobraževanj in usposabljanj so objavljeni na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje: www. sos112.si.
 
Iz programov so med drugim razvidne ciljne skupine, vsebine in učni cilji, organizacija usposabljanja ter zahteve glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanj. Za predavatelja se lahko prijavi kandidat, ki ima:
- najmanj visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri,
- ustrezna strokovno-teoretična in praktična znanja ter
- najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja, ki ga bo predaval.

Za inštruktorja se lahko prijavi kandidat, ki ima:
- najmanj srednješolsko izobrazbo,
- strokovno-teoretična in praktična znanja ter
- najmanj dve leti delovnih izkušenj z ustreznega strokovnega področja.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na tajništvo ICZR , telefon, 01 479 64 01. Izpolnjeno prijavnico posredujte najpozneje do 20. januarja 2013 na naslov: iczr@urszr.si. Veselimo se sodelovanja z vami!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)