Facebook
Twitter
YouTube

Najbolj izurjena je ekipa MO Nova Gorica (8. 10. 2012)

V središču Ljubljane je bilo v soboto, 6. oktobra 2012, 18. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite. Sodelovalo je 14 ekip, ki so bile najboljše na 13 regijskih preverjanjih po Sloveniji. Za najbolj izurjeno je bila ocenjena ekipa Mestne občine Nova Gorica. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa Mestne občine Ptuj, na tretje pa ekipa Območnega združenja Rdečega križa Slovenj Gradec. Vodja ocenjevalcev, Lučka Kosec z Rdečega križa Slovenije, je povedala, da so ekipe dobro pripravljene. Statistično so bile v povprečju 80-odstotno uspešne, več pozornosti pri urjenju pa bodo morale posvetiti lastni varnosti pri reševanju.
 

V soboto zjutraj so se pred Magistratom na Mestnem trgu zbrale ekipe prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite ter drugi udeleženci na krajši uvodni slovesnosti, kjer so jih pozdravili predstavniki organizatorjev prireditve: v imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje generalni direktor Darko But,  v imenu Rdečega križa Slovenije generalni sekretar Rdečega križa Slovenije dr. Danijel Starman ter vodja oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine Ljubljana mag. Robert Kus. Vodja preverjanja mag. Igor Bizjak je ekipam na kratko predstavil predpostavko vaje in nagovor sklenil z besedami: »Naj nam sije sonce in naj zmagajo najboljši«.
 
Potem so šestčlanske ekipe na sedmih lokacijah v središču mesta med 9. in 14. uro pred očmi ocenjevalcev in obiskovalcev  demonstrirale, kako dajati prvo pomoč poškodovanim v različnih situacijah ob potresu.
 
Po koncu preverjanja je bila ob 15.30 pred Magistratom na Mestnem trgu sklepna slovesnost, na kateri so bili razglašeni rezultati. Zbrane je pozdravil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Jankovič ter dejal, da ga veseli, ko med reševalci vidi toliko mladih obrazov in se zahvalil vsem ne le za sodelovanje na prireditvi v najlepšem mestu – Ljubljani, temveč tudi za ves trud, ki ga vse leto vlagajo v svoje usposabljanje. Vsem, ki so sodelovali na tem državnem in tudi drugih preverjanjih, se je zahvalil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan ter poudaril, da bi bila pri množičnih nesrečah, kot je potres, pomoč dobro izurjenih laičnih ekip prve pomoči nujna. Vodja ocenjevalcev Lučka Kosec je predstavila rezultate ocenjevanja in povedala, da so bile vse ekipe v povprečju 80-odstotno uspešne. Dobro so se izkazale pri oskrbi poškodovancev, slabše pa pri skrbi za lastno varnost ob nudenju prve pomoči. Na prireditvi je aktivno sodelovalo okoli 700 ljudi, organizirano pa si jo je ogledalo več ot 500 osnovnošolcev.
 
Rezultati preverjanja:
 
 1. mesto Ekipa MO Nova Gorica
 2. mesto Ekipa MO Ptuj
 3. mesto Ekipa OZRK Slovenj Gradec
 4. mesto Ekipa Občine Šentjernej
 5. mesto Ekipa 1 OZRK Kranj
 6. mesto Ekipa PP RK Občine Hrpelje-Kozina
 7. mesto Ekipa Ig 2 Občine Ig
 8. mesto Ekipa OZRK Izola
 9. mesto Ekipa OZRK Sevnica
 10. mesto Ekipa PP Civilne zaščite Občine Zreče
 11. mesto Ekipa Prostovoljnega gasilskega društva, Občina Trbovlje
 12. mesto Ekipa Prostovoljnega gasilskega društva, Občina Makole
 13. mesto Ekipa OZKR Maribor
 14. mesto Ekipa OZRK Gornja Radgona
 
 
Preverjanje izurjenosti ekip prve pomoči je bilo tudi sklepni del državne vaje zaščite in reševanja Potres 2012, s katerim se je preverila pripravljenost sil za zaščito in reševanje, ki bi posredovale, če bi do potresa prišlo. Scenarij vaje je bil močan rušilni potres v osrednji Sloveniji. Ljubljana z okolico je namreč eno izmed potresno najbolj ogroženih in najgosteje naseljenih območij v državi.
 
Foto: Jakob Oražem, URSZR
 
 
 
 

Video
Če ne vidite videa, preverite, da imate nameščen Windows Media Player vtičnik.
nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE