Facebook
Twitter
YouTube

Vaja Potres 2012, praktični del (2. 10. 2012)

V okviru vaje Potres 2012 bo v praktičnem delu vaje preizkušeno delovanje Državne enote za hitre intervencije EHI. V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Logatcu bo od 3. do 5. oktobra glavnina vaje, s katero se preverja in vzdržuje operativna zmogljivost enote. V Logatcu, kjer so postavljene umetne ruševine, bodo preizkusili tudi novo opremo za podpiranje in stabilizacijo, organizirano bo urjenje postopkov dajanja prve pomoči poškodovanim v ruševinah, preizkušena pa bo tudi logistična samozadostnost enote. Prizorišči vaje bosta tudi Državni logistični center za zaščito in reševanje v Rojah ter območje zapuščene tovarne Rog v središču Ljubljane, kjer bo v soboto, 6. oktobra, Državna enota za hitre intervencije za javnost demonstrirala postopke iskanja in reševanja v urbanem okolju. 
 

V praktičnem delu vaje v enoti Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Logatcu bodo sodelovali vodstvo Državne enote za hitre intervencije, enota MUSAR, ki jo poleg vodstva EHI sestavljajo tudi Ekipa za zdravstveno podporo, Enota za iskanje z reševalnimi psi in Enota za logistično podporo.
 
Na vaji bodo pripadniki EHI spoznavali in urili naslednje taktične reševalne postopke pri reševanju ponesrečencev iz ruševin:
 
·        varnostni postopki pri reševanju ponesrečencev iz ruševin in osebna varovalna oprema;
·        oprema enote MUSAR;
·        zavarovanje pred padcem, zavarovanje pri delu na izpostavljenih mestih in na višinah, napredovanje v globino in višino, premagovanje ovir pri spuščanju in dvigovanju po vrvi;
·        gibanje po ruševini in jašku, imobilizacija in prenos ponesrečencev preko ruševin in jaška;
·        stabilizacija in manipulacija betonskih bremen;
·        reševanje izpod ruševin.
 
 
Enota MUSAR je predvidena tudi za mednarodne reševalne intervencije ob potresu, zato bo del urjenja priprava mednarodne intervencije in taktičnih postopkov posredovanja na njej. Republika Slovenija je aprila 2010 enoto MUSAR evidentirala v bazo Mehanizma Civilne zaščite Evropske unije za posredovanje v tujini.
 
Foto: Arhiv URSZR.
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE