Facebook
Twitter
YouTube

Prva pomoč ob potresu (1. 10. 2012)

V središču Ljubljane bo v soboto, 6. oktobra 2012, državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite.
8.30: Otvoritvena slovesnost pred Magistratom na Mestnem trgu
9.20 do 14.00: Preverjanje ekip in predstavitev sil za zaščito in reševanje v središču Ljubljane
15.30: Zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov pred Magistratom na Mestnem trgu
Prireditev organizirajo Uprava RS za zaščito in reševanje, Glavni odbor RK Slovenije in Mestna občina Ljubljana, sodelovalo pa bo 700 udeležencev.

KAJ SE BO DOGAJALO?
 
V soboto zjutraj se bodo pred Magistratom na Mestnem trgu zbrali ekipe prve pomoči RK in CZ ter drugi udeleženci na krajši otvoritveni slovesnosti, kar bo tudi uradni začetek tekmovanja reševalnih ekip. Na sedmih lokacijah v središču mesta bodo pokazale, kako dati prvo pomoč poškodovanim ob potresu. Preverjanje izurjenosti ekip prve pomoči bo letos tudi sklepni del državne vaje zaščite in reševanja Potres 2012, s katero bomo preverili pripravljenost sil za zaščito in reševanje, ki bi posredovale, če bi do potresa prišlo. Scenarij vaje je močan rušilni potres v osrednji Sloveniji. To bo letos največja praktična vaja zaščite in reševanja, ki ne bo po naključju v prestolnici. Ljubljana z okolico je namreč eno izmed potresno najbolj ogroženih in najgosteje naseljenih  območij v državi.
 
Na tem državnem preverjanju izurjenosti in znanja se bodo pomerile ekipe, ki so bile najboljše na 13 regijskih tekmovanjih po Sloveniji. V središču Ljubljane bodo morale ekipe pred očmi gledalcev in ocenjevalcev oskrbeti ponesrečence na sedmih lokacijah. Organizatorji bodo poskrbeli, da bodo okoliščine reševanja, od umetnih ruševin do markirantov – ranjencev, lutk in drugega, čim bolj podobne razmeram, ki bi nastale ob potresu.
 
KJE SE BO DOGAJALO?
 
1. Novi trg ob zgradbi Univerze v Ljubljani
Ekipe prve pomoči bodo morale oskrbeti ljudi, ki v paniki zaradi potresa zbežijo iz objekta na ulico in se poškodujejo pri trčenju z osebnimi vozili.
 
2. Mesarski most
 
Na mostu, kjer je veliko ljudi, ob potresu nekaj ljudi pade v Ljubljanico in ekipe prve pomoči poskrbijo za prvo pomoč poškodovanim in utapljajočim.
 
3. Opuščena tovarna Rog na Trubarjevi ulici
 
Reševalna enota, specializirana za reševanje v urbanem okolju (USAR), iz ruševin industrijskega objekta rešuje zasute v ruševinah, ekipe laičnih reševalcev pa jim dajejo prvo pomoč.
 
4. Ambrožev trg
Na trgu, kjer je začasna deponija ruševin, pri raztovarjanju pride do delovne nezgode. Ekipe prve pomoči poskrbijo za prvo pomoč poškodovanim.
 
5. Osnovna šola Poljane na Zemljemerski ulici
 
Na igrišču osnovne šole Poljane je organiziran nastanitveni center RK Slovenije. Postavljeni bosta premični zdravstveni enoti (premična zdravstvena ambulanta Slovenske vojske in začasna premična bolnišnica).
6. Lutkovno gledališče na Gubčevi ulici
 
Zaradi plinske napeljave, poškodovane od potresa, pride v gledališču do eksplozije in požara. Poleg gasilcev pomagajo poškodovanim tudi ekipe prve pomoči.
 
7. Ljubljanski grad
 
Ekipe prve pomoči pomagajo ljudem, poškodovanim zaradi rušenja starega gradu.

 
 Slika: Delovna mesta in točke prikazov
 
 
Predstavitev sil za zaščito in reševanje
 
Poleg sedmih lokacij, na katerih se bodo ekipe prve pomoči med seboj pomerile v usposobljenosti dajanja prve pomoči, se bodo v središču Ljubljane predstavile tudi druge sile za zaščito in reševanje. V parku Zvezda, na Prešernovem trgu, na Poljanskem nasipu in pri osnovni šoli Poljane bosta poleg javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč svoje zaščitno in reševalno delovanje predstavili tudi Slovenska vojska in Policija. Sile za zaščito in reševanje bodo postavile na ogled zmogljivosti prostovoljnih, poklicnih in dolžnostnih struktur, ki bi ukrepale ob potresu in pri odpravi posledic potresa, večina pa tudi ob drugih nesrečah.
 
1. Park Zvezda
 
V parku se bo predstavilo največ reševalnih služb. Jamarski reševalci bodo prikazali veščine reševanja iz globin, svojo opremo in dejavnost bodo predstavili gorski reševalci, kinologi Kinološke zveze Slovenije in Zveze vodnikov reševalnih psov pa bodo pripeljali svoje štirinožne reševalce in pokazali, kako sodelujejo v reševalnih akcijah z iskanjem pogrešanih oseb in kako pse urijo, da postanejo reševalni psi. Tu bo na ogled Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje z vozilom – terensko meteorološko postajo. Ekološki laboratorij z mobilno enoto Instituta Jožef Stefan bo odprl vrata laboratorija za radiološke in kemijske analize. Vse to so dolžnostne sile za zaščito in reševanje, ki so vključene v sistem zaščite, in se zato morajo usposabljati za posredovanje in ukrepanje ob nesrečah. V parku bodo tudi gasilci, radioamaterji, taborniki, skavti in RK Slovenije.
 
 
2. Prešernov trg
 
Na Prešernovem trgu bosta Glavni odbor RK Slovenije in Območno združenje RK Ljubljana organizirala predstavitev terenskega odvzema krvi in krvodajalstva sploh. Aktivisti RK bodo postavili postajo za opravljanje meritev in ljudem z osnovnimi hitrimi testi izmerili količine sladkorja in holesterola v krvi ter krvni tlak. Prikazali bodo tudi uporabo defibrilatorja.
Sektor za preventivo Uprave RS za zaščito in reševanje bo predstavil preventivne aktivnosti. Tu boste lahko dobili informativne tiskovine z napotki, kako ravnati ob potresu in drugih nesrečah. Za najmlajše obiskovalce bo Gledališče FRU-FRU na prostem odigralo lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež.
 
3. Osnovna šola Poljane
 
V osnovni šoli Poljane bo predstavljen nastanitveni center za ogrožene in poškodovane ob naravni nesreči. To je center, ki ga Rdeči križ Slovenije organizira za nastanitev prebivalcev, ki bi ostali brez bivališča.
Državna enota Civilne zaščite za hitre intervencije pa bo na igrišču pred šolo postavila začasno premično bolnišnico, v katero bi ob potresu namestili prebivalce po tem, ko bi jih zdravstveno oskrbeli. Ob začasni bolnišnici bo Zdravstvena enota Slovenske vojske postavila terensko zdravstveno postajo z osnovno kirurško opremo ROLE 1.
 
 
4. Tovarna Rog na Poljanskem nasipu
 
V opuščeni tovarni Rog bo predstavitev državne enote za iskanje in reševanje v urbanih okoljih – MUSAR. To je specializirana enota Civilne zaščite, posebej opremljena in izurjena za iskanje zasutih v ruševinah. Na voljo ima tehnična sredstva za poslušanje, na primer geofone za pomoč pri lociranju zasutih, in reševalne pse. Enota ima tudi posebno opremo za podpiranje, prebijanje in odstranjevanje ruševin ter osnovno medicinsko opremo za prvo pomoč rešenim. Ta, posebej izurjena in usposobljena enota je namenjena tudi mednarodni pomoči ob potresih. Prikazala bo delo na ruševinah, in sicer z dvigalom, vitli, plugom in drugo opremo.
 
 
Foto:
Mednarodna vaja specializiranih enot za reševanje v urbanem okolju IPA SI-Quake 2011., Arhiv URSZR
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE