Facebook
Twitter
YouTube

OKTOBER - mesec požarne varnosti (28. 9. 2012)

'Po potresu lahko tudi zagori!' je tema letošnjega projekta Oktober - mesec požarne varnosti. Uprava RS za zaščito in reševanje je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravila zgibanko in plakat Po potresu lahko tudi zagori!; izdelali pa smo tudi televizijski telop Po potresu lahko tudi zagori!, ki se bo oktobra 2012 predvajal na TV Slovenija.

 Slovenija je potresno ogrožena, zato jo lahko prizadene tudi močnejši potres. Po potresu so možni sekundarni pojavi, med katerimi je tudi požar. Povzročijo ga lahko poškodovana plinska napeljava in naprave, poškodovana električna napeljava in naprave, poškodovane grelne in kurilne naprave, razlitje vnetljivih tekočin, človeška nepazljivost in drugo. Zaradi požara je lahko uničena zgradba, ki bi sicer v potresu ostala nepoškodovana ali bi bila minimalno poškodovana.

Z zgibanko, plakatom in telopom želimo opozoriti prebivalce na nevarnost požara, ki je pogost pojav po potresu obenem pa podati preventivne napotke za zagotavljanje požarne varnosti v primeru potresa. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov pred potresom in po njem lahko sami zmanjšamo možnost za nastanek požara in tako preprečimo še večjo škodo.

V letošnjem letu, ki je posvečeno temi potres, je med drugim potekal raziskovalni projekt POTROG: Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite. V okviru projekta smo izdali brošuro za otroke 'Potres! Kako ravnati', brošuro za odrasle 'Ste pripravljeni na potres? ter plakat za otroke 'Potres! Kako ravnati'.

V sodelovanju z revijo Zmajček pa smo pripravili tudi didaktično igrico za otroke Potres.

Gradivo bomo razdelili med mlade v vrtcih in šolah, informacije o potresu in požarni varnosti pa bodo dobili tudi osnovnošolci na zgibanki Periodni sistem kemijskih elementov, maturanti na zgibanki Matematične formule za maturo ter bruci v Priročniku za bruce 2012.

Vsa gradiva so dostopna v elektronski obliki v rubriki Zgibanke, plakati in spoti

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE