Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodno usposabljanje za reševanje iz jam CRT 2012 (14. 9. 2012)

V enoti Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Sežani bo med 15. in 23. septembrom 2012 usposabljanje za reševanje iz jam CRT (Cave Reccue Training). To temeljno usposabljanje za reševanje iz jam je namenjeno jamarjem prostovoljcem iz jamarskih društev, gasilcem, policistom, vojakom, zdravstvenim delavcem ter drugim zainteresiranim pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki že imajo opravljen izpit za jamarja ali primerljiv nacionalni program za samostojno jamarsko dejavnost. V okviru evropskega projekta EU Proteus, ki ga izvaja Jamarska reševalna služba Slovenije, je v sklop CRT-ja vključeno tudi usposabljanje za inštruktorje jamarskega reševanja. Celotno usposabljanje bo potekalo pod vodstvom slovenskih in francoskih inštruktorjev, udeležilo pa se ga bo 30 tečajnikov iz 9 držav, in sicer iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Makedonije, Črne gore, Srbije, Turčije in Slovenije.

Usposabljanja CRT so usposabljanja v okviru mednarodnega projekta Pobuda za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo DPPI SEE (Disaster Preperdness and Prevention Initiative for South Easteren Europe). Doslej so bila že tri usposabljanja, in sicer leta 2009 v Črni gori (Ivanova korita pri Cetinju, 16 udeležencev iz 7 držav), leta 2010 v Makedoniji (Jsen Kula pri  Skopju, 24 udeležencev iz 10 držav) in leta 2011 v Bolgariji (Dryanovo, 22 udeležencev iz 10 držav).

 

Letos bo usposabljanje potekalo v Sloveniji, v Sežani, sodelovalo pa bo 30 tečajnikov in 11 inštruktorjev iz 10 držav. Na teh usposabljanjih reševalci dobijo temeljna znanja za reševanje iz jam, predvsem znanja o tem, kako  varno in učinkovito transportirati poškodovanca iz jame. Poudarek je na posebnih postopkih in organizaciji reševalnih ekip ob nesreči. Reševalci urijo premagovanje ovir v jami, kot so brezna, meandri, reke in drugo. Namen usposabljanja ni le učenje tehnike reševanja iz jam ali uporabe posameznih reševalnih pripomočkov, ampak skladno delovanje celotne reševalne ekipe.  

 

Usposabljanje je pomembno, ker so ocene ogroženosti v posameznih državah na Zahodnem Balkanu bistveno večje od splošne pripravljenosti jamarskih reševalnih ekip v posamezni državi. Z rednimi skupnimi usposabljanji bodo reševalne jamarske ekipe iz različnih držav dobile potrebna znanja in izurjenost, pripravljene pa bodo tudi na učinkovito meddržavno pomoč ob obsežnejših, lahko tudi dolgotrajnih posredovanjih v jamah v tem delu Evrope.

 

V četrtek, 20. septembra 2012, bo v Sežani javna predstavitev jamarskega reševanja za strokovno in splošno javnost. Veseli bomo vašega obiska. Vabljeni!

 

 

Čas

Aktivnost

9.00

Prihod gostov v enoto Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Sežani, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana

 

9.15–9.45

Predstavitev:

– pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo DPPI SEE

– temeljnega programa reševalcev iz jam CRT

– projekta EU Proteus

10.00–11.00

Demonstracija praktične vaje

11.30–12.00

Ogled enote Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Sežani

12.00

Kosilo

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE