Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov (15. 5. 2012)

Od petka, 18., do nedelje, 20. maja 2012, se bo na širšem območju Ljubljane zbralo 19 ekip vodnikov reševalnih psov iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije in Slovenije. Ekipe (posamezno sestavljajo trije vodniki s tremi psi) bodo morale v 21 urah opraviti 9 nalog, in sicer iskati pogrešane osebe v ruševinah in v naravi, premagati ovire z vrvno tehniko, nuditi prvo pomoč in opraviti orientacijski pohod. Ta mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov je že 14. po vrsti.

14. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2012 prirejata Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, ter Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Z vajo se bodo preverili sprejem, namestitev in uporaba tuje reševalne pomoči, reševalne sposobnosti vodnikov in psov v ruševini ter pri iskanju pogrešanih oseb. Preverili se bodo tudi posamezni elementi organizacije reševanja ob potresu: delo štaba Civilne zaščite Mestne občine Ljubljana, ekip za podporo vodenju, ekip za preskrbo s hrano in ekip za osvetljevanje ter drugo.

Potek vaje

Vaja se bo začela v petek s prihodom, sprejemom in namestitvijo ekip v baznem taboru na poligonu Društva vodnikov reševalnih psov Slovenije, na starem delu deponije Barje. To bo vaja sprejema tuje reševalne pomoči. Drugi, reševalni del vaje se bo začel v soboto ob 5. uri zjutraj in končal v nedeljo ob 2. uri zjutraj. Na območju Zadobrove, Logatca in Iga bodo iskali pogrešane v ruševinah. Pogrešane v naravi bodo iskali na območju Logatca in Podpeči. Vrvno tehniko bodo uporabljali na območju ruševine v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Orientacijski pohod, dolg 3 km in pol, je predviden med Jezerom in Sveto Ano.

Opis nalog
 
Poudarek pri izvajanju reševalnih nalog bosta iskanje in najdba pogrešanih oseb. Ekipe bodo morale biti na voljo za reševanje ves čas vaje in ne bodo imele vnaprej znanega urnika in vrste dela, prav tako ne števila pogrešanih oseb. Skladno z mednarodno prakso bodo nastanjene v baznem taboru, od koder bodo odhajale na reševalne akcije.
Ekipe morajo same poskrbeti za svojo nastanitev in prehrano ter imeti svojo opremo za opravljanje nalog. Tako predpisujejo mednarodno sprejeta pravila INSARAG (The International Search and Rescue Advisory Group – OZN OCHA, http://www.ochaonline.un.org).

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo na vaji preizkušala rešitve iz osnutka priročnika, ki določa, kaj mora opraviti država gostiteljica za sprejem mednarodne pomoči. Ta priročnik določa postopke za sprejem tujih ekip na mejah države, njihovo evidentiranje, podporo in napotitev na območja, kjer je reševanje potrebno, ter tudi odpust in odhod ekip po končanem reševanju.

Fotografije: Zvesti reševalci
Foto: Julij Jeraj, Mestna občina Ljubljana

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PowerPoint datoteka)

Informacija za novinarje Mestne občine Ljubljana (PowerPoint datoteka)