Facebook
Twitter
YouTube

Vaja SEESIM 06 (20. 2. 2006)

Od 13. do 17. februarja je v romunskem glavnem mestu Bukarešti potekala začetna pripravljalna konferenca za pripravo mednarodne simulacijske vaje SEESIM 06.

Cilji vaje so izboljšati nacionalne civilno-vojaške postopke v primeru naravnih in drugih nesreč, preizkusiti delovanje vojaških in civilnih struktur ter ostalih sodelujočih organizacij na področju načrtovanja in nudenja mednarodne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč ter terorističnih napadov. Na vaji bodo sodelovale vse države Pobude ministrov za obrambo za jugovzhodno Evropo (SEDM) - Albanija, Bolgarija, Grčija, Hrvaška, Italija, Makedonija, Romunija, Slovenija, Turčija in ZDA.

Temeljna zamisel letošnje vaje bo velika naravna nesreča, to so poplave. Temo so organizatorji našli v lanskih velikih poplavah, ki so prizadele Romunijo, Bolgarijo in Ukrajino. Hkrati pa naj bi Makedonijo prizadel rušilni potres. Scenarij še predvideva, da je vojaška brigada Seebrig, ki jo sestavljajo enote držav pobude SEDM, v Afganistanu. Teroristi naj bi zaradi delovanja brigade pripravljali »povračilne« ukrepe v tem delu Evrope. Tako je del scenarija vaje namenjen boju proti terorizmu in odpravljanju posledic terorističnih napadov.

Konferenca v Bukarešti je bila namenjena predvsem izmenjavi izkušenj s prejšnje vaje Seesim 04 in pripravam na letošnjo vajo, ki bo od 13. do 16. novembra letos potekala v Romuniji oziroma v Bukarešti in s pomožnim centrom v Makedoniji. Tako so poleg ZDA soorganizatorici vaje še Romunija in Makedonija.

Delo na konferenci je bilo razdeljeno v tri delovne skupine, in sicer vodstveno skupino, operativno skupino, ki se je ukvarjala s scenarijem vaje in tehnično skupino, ki je razdelala tehnično sestavo vaje oziroma informacijsko podlago te vaje.

Eden od poudarkov na tej konferenci, ki je pomemben za Slovenijo, je usposabljanje udeležencev, ki bodo med vajo delali v centrih (Emergence Operating Center). Gre za udeležence, ki so dejansko vadbenci na vaji in na njej tudi rešujejo probleme. Slovenija je ponudila, da bo izpeljala to usposabljanje v dveh delih. Prvi del bo predvsem teoretičen in bo potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. V njem bodo udeleženci obdelali predvsem mehanizme, ki v jugovzhodni Evropi predstavljajo mednarodne mehanizme pomoči ob večjih naravnih nesrečah. V drugem delu, ki bo potekal v Oddelku za raziskave in simulacije Slovenske vojske, se bodo udeleženci seznanili s samim potekom vaje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE