Facebook
Twitter
YouTube

Čuvajmo naravo! (29. 3. 2012)

Uprava RS za zaščito in reševanje je letos v vsej Sloveniji že drugič razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Razglas pomeni, da je prepovedano kuriti na prostem in odmetavati predmete, ki lahko zanetijo požar. Prosimo vas, da dosledno upoštevate to prepoved.

Prvi razglas o veliki požarni ogroženosti na območju vse države je bil objavljen 7. marca. Pred tem so posamezne občine na svojih območjih že razglasile veliko požarno ogroženost. Drugič je bila velika požarna ogroženost za vso Slovenijo razglašena 28. marca in bo veljala do preklica.

Nekaj prvih, še neobdelanih, a ilustrativnih podatkov o požarih in intervencijah v času po prvem razglasu.

 
Od 7. do 20 marca, ko je veljal razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju vse Slovenije, so prebivalci na številko 112 prijavili kar 467 požarov v naravnem okolju. Po podatkih 13 regijskih centrov za obveščanje so zaradi požarov v naravi v tem času napotili na intervencije 831 gasilskih enot. Po prvih ocenah je ogenj prizadel 728 hektarjev površin, največ travnikov, 368 hektarjev, in 250 hektarjev gozdov.

Največ intervencij je bilo na območju Regijskega centra Ljubljana, kar 178, ker ta po površini in številu prebivalcev obsega tudi največje območje. Po velikem številu intervencij izstopata še regijska centra v Kopru, 102 intervenciji, in v Novem mestu s 110 intervencijami.

Največ intervencij je bilo ob sobotah, predvsem 17. marca, ko je interveniralo 111 gasilskih ekip, in 10. marca, ko je bilo angažiranih 86 ekip.

Požarno ogroženost naravnega okolja razglasi Uprava RS za zaščito in reševanje po posvetu z Agencijo RS za okolje ter Zavodom za gozdove. Stopnja ogroženosti naravnega okolja se ugotavlja na podlagi vremenskih razmer, podnebnih značilnosti, strukture in tipa vegetacije na posameznih zemljiščih (razvojna faza, vrsta in lega dreves ter drugih rastlin), organskih snovi, vegetacijskega obdobja, ureditve prostora (prometnice, naselja, dostopnost, oskrba z vodo, razgibanost prostora) ter geografskih in drugih okoliščin.

Najpogostejši vzroki za nastanek požara v naravi so:

• uporaba odprtega ognja (žar, taborni ogenj, prižiganje sveč, bakel, raket, petard ipd.),
• kurjenje in sežiganje odpadkov,
• odmetavanje cigaretnih ogorkov,
• odlaganje vročega pepela in gorljivih snovi.

Več kot 95 odstotkov vseh požarov v naravi povzroči človek zaradi malomarnosti in nevednosti.

Foto: Intervencija gasilcev v Javorniškem Rovtu 26. marca 2012

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE