Facebook
Twitter
YouTube

Posvet za pravne in fizične osebe, (10. 2. 2006)

ki preizkušajo hidrantno omrežje

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana


organizira

Posvet za pravne in fizične osebe, ki preizkušajo hidrantno omrežje

Posvet bo v sredo, 15.03.2006 ob 9.00 uri

v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Ig-u, Ljubljana.

Posvet je namenjen vsem pooblaščenim izvajalcem, ki preizkušajo hidrantna omrežja.

V prvem delu posveta se bodo udeleženci lahko seznanili z novostmi na področju normativne ureditve varstva pred požarom, drugi del pa bo namenjen praktičnemu izvajanju preizkusa hidrantnega omrežja.

Posvet bo predvidoma trajal od 9.00 do 14.00.

Kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije je Aleš Zupanc.

Prosimo, da prijavo na posvet posredujete najkasneje do torka, 28.02.2006.

telefon: 01 471 22 73
faks: 01 431 81 17
e-pošta: ales.zupanc@urszr.si

Kotizacije ni.

Bojan ŽMAVC
GENERALNI DIREKTOR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

PRIJAVNICA (Word datoteka)

VSEBINE POSVETA (Excel datoteka)