Facebook
Twitter
YouTube

S Švedi več kot 70 skupnih aktivnosti (21. 3. 2012)

V Sloveniji je bila 20. in 21. marca 2012 na obisku delegacija Švedske agencije za zaščito in pripravljenost, ki je obiskala Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu, Regijski center za obveščanje v Ljubljani, Center za obveščanje Republike Slovenije in Gasilsko brigado Ljubljana. Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Švedska agencija za zaščito in pripravljenost sodelujeta že od leta 1999.

Tričlansko delegacijo Švedske agencije za zaščito in pripravljenost je vodil novi vodja Sektorja za usposabljanja, vaje in pripravljenost Kjell Wahlbeck. Obisk je bil namenjen osebni seznanitvi s sistemom varstva pred nesrečami pri nas in okrepitvi dobrega dvostranskega sodelovanja. Uspešno bilateralno sodelovanje med Slovenijo in Švedsko na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami teče že od leta 1999. V teh 13 letih je bilo več kot 70 skupnih aktivnosti.
Sodelovanje med državama na tem področju je uresničevanje programa sodelovanja, ki je bil podpisan ob obisku generalne direktorice MSB Helene Lindberg v Sloveniji 27. maja 2009. Ta program se vsako leto spremeni glede na razvoj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Osrednja tema tokratnega delovnega sestanka je bilo sodelovanje med Švedsko agencijo za zaščito in pripravljenost MSB ter Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje v letu 2012.
Ustanovi sodelujeta tako, da skupaj uresničujeta projekte Evropske unije, izmenjujeta strokovnjake in inštruktorje med Izobraževalnima centroma Ig in Revinge ter oblikujeta usmeritve za sodelovanje v prihodnje.
Gostje so si pri nas ogledali Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu, ki že vrsto let sodeluje s sorodnimi centri na Švedskem, obiskali pa so tudi Upravo za zaščito in reševanje v Ljubljani ter Gasilsko brigado Ljubljana. Delegacijo je sprejel namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE