Facebook
Twitter
YouTube

Sestanek vodstvene skupine projekta Euromed Bridge (9. 2. 2006)

V italijanskem glavnem mestu Rim je 7. in 8. februarja zasedala vodstvena skupina projekta Evromed bridge. Zasedanja se je udeležil tudi namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel.

Na sestanku so se predstavniki držav članic Evropske unije in desetih sredozemskih držav, ki sodelujejo v projektu (Alžirije, Egipta, Izraela, Jordanije, Libanona, Maroka, Palestine, Sirije, Tunizije in Turčije) dogovorili o nadaljnjih dejavnostih v okviru projekta.

V Rimu so člani vodstvene skupine pregledali dosedanje dejavnosti, ena od njih je konec novembra lani potekala tudi v Sloveniji, ko smo gostili strokovnjake za nevarne snovi iz nekaterih sredozemskih držav. V okviru tega obiska so si gostje ogledali proizvodnjo v tovarni Belinka in kako tam uresničujejo določila direktive Seveso II.

V nadaljevanju sestanka v Rimu so se člani vodstvene skupine seznanili tudi z dolgoročnim programa projekta Bridge. Ob tem se je razvila razprava okoli ustanovitve stalnega mehanizma oziroma sekretariata.

V razpravi so bili člani vodstvene skupine skeptični do tega predloga. Skupina se je seznanila še z dejavnostmi v letu 2006 in si ogledali vajo na temo potresa, ki ima za posledico cunamije. Ob koncu sestanka so člani vodstvene skupine sprejeli tudi sklepe in sicer:

· vodstvena skupina je z zadovoljstvom ugotovila, da je bil na tem programu narejen velik napredek;
· člani so bili zadovoljni s pregledom dejavnosti v letih 2006 in 2007;
· glede dolgoročnega programa so sklenili, da se bodo dejavnosti nadaljevale v dveh smereh. Na eni strani so to tehnične priprave in na drugi politične dejavnosti;
· pri strateških dejavnostih pa niso dokončno sprejeli mnenja o tem dokumentu, ampak so ga še enkrat poslali v presojo državam, ki sodelujejo v tej pobudi in naj bi do 21. februarja posredovale svoje mnenje;
· vodstvena skupina je še sklenila, da bo vodstvo Barcelonskega procesa seznanilo s stališči držav do tega programa (Euromed bridge).

Sicer je Euromed Bridge projekt na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi prispeval k vzpostavitvi evro-sredozemskega sistema sodelovanja na tem področju in ga financira Evropska komisija.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE