Facebook
Twitter
YouTube

Podelitev priznanj ob dnevu CZ (8. 3. 2012)

Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko je v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Celje in Občino Šmarje pri Jelšah organiziral svečano podelitve priznanj in nagrad ob 1. MARCU - DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Podelitev je potekala v torek, 6. marca 2012, ob 16.00 uri, v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. Program podelitve je povezovala ga. Judita ŽELEZNIK, za kulturni prispevek pa sta poskrbela KOMORNA VOKALNA SKUPINA AMADEUS in GODBA NA PIHALA ŠMARJE PRI JELŠAH.

Navzoče je pozdravil gostitelj, župan občine Šmarje pri Jelšah g. Jože ČAKŠ. Slavnostni govor pa je v imenu generalnega direktorja URSZR imel g. Janko PETROVIČ.

Poveljnik Civilne zaščite za Zahodno-Štajersko dr. Aleš KRAJNC in njegov namestnik ter vodja Izpostave URSZR Celje g. Silvester ŠRIMPF, sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite pripadnikom CZ, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Tako je bilo za območje Zahodno Štajerske regije podeljenih:
 - 17 bronastih znakov CZ 
 -   7 srebrnih znakov CZ 
 -   3 zlati znaki CZ in 
 -   3 plakete

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE