Facebook
Twitter
YouTube

Državna slovesnost ob dnevu Civilne zaščite (2. 3. 2012)

Ob dnevu Civilne zaščite je bila v četrtek, 1. marca 2012 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju osrednja državna slovesnost. Na njej so bila 43 posameznikom in organizacijam izrečena priznanja za požrtvovalno delo na področju zaščite in reševanja. Najvišje priznanje, kipec Civilne zaščite,  je za življenjsko delo in posebne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prejel gorski reševalec Janez Brojan. Minister za obrambo Aleš Hojs se je v priložnostnem nagovoru reševalcem zahvalil za požrtvovalno delo in poudaril, da bo storil vse, da bi restriktivni ukrepi vlade področje zaščite in reševanja kar najmanj prizadeli. Za to obljubo je požel aplavz.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But sta podelila bronaste, srebrne in zlate znake, 5 plaket in kipec Civilne zaščite, ki ga je letos prejel starosta slovenskih gorskih reševalcev Janez Brojan. 
Komisija za izbiro prejemnikov priznanj je obravnavala in potrdila 331 predlogov za priznanja Civilne zaščite. Odločila je, da bo podeljenih 186 bronastih, 75 srebrnih in 41 zlatih znakov, 28 plaket ter kipec. Priznanja bodo prejeli posamezniki in organizacije, ki so se leta 2011 posebej izkazali s svojim delom na področju zaščite in reševanja, ter tisti, ki že dolgo delajo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in so zaslužni za njegov razvoj.
Na osrednji državni slovesnosti na Brdu pri Kranju je bilo podeljenih 43 priznanj, ostala se posameznikom in predstavnikom organizacij podeljujejo na 13 regijskih prireditvah po Sloveniji.

Pomen priznanj:
• bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči;
• srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek k razvoju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju;
• zlati znak Civilne zaščite se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvoju in krepitvi organiziranosti ter usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pogumna dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
• plaketa Civilne zaščite se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah;
• kipec Civilne zaščite se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge ter izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Fotografije s podelitve. 
Foto:Jakob Oražem.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE