Facebook
Twitter
YouTube

Minister Aleš Hojs obiskal Upravo za zaščito in reševanje (29. 2. 2012)

Upravo za zaščito reševanje sta včeraj obiskala minister za obrambo Republike Slovenije Aleš Hojs in državni sekretar Peter Stavanja V spremstvu generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Darka Buta in poveljnika Civilen zaščite Mirana Bogataja sta se sprehodila skozi prostore uprave in segla v roko vsem, ki so bili pozno popoldne še vedno na delovnih mestih, potem pa je Darko But predstavil delovanje, poslovanje in financiranje zaščite in reševanja v letu 2011, pa tudi načrte za letošnje leto.

Minister in državni sekretar sta se najprej pomudila v Centru za obveščanje Republike Slovenije, ki 24 ur na dan zbira, obdeluje in posreduje podatke o naravnih in drugih nesrečah, ki obdeluje podatke o opazovanjih meteoroloških, hidroloških, seizmoloških in drugih razmerah in ki  aktivira državne sile za zaščito, reševanje in pomoč. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah ta center alarmira ljudi in obvešča državne in druge organe, pa tudi javnost. Ta center  koordinira delo vseh 13 centrov za obveščanje, kolikor jih imamo v Sloveniji, v izrednih razmerah pa bi iz njega operativno vodili reševanje. »Koliko klicev, koliko intervencij?« je zanimalo ministra in zaposleni so pojasnili, da imamo, če ni izrednih razmer, 140 000 intervencij na leto, na dan pa od 600 do 700 klicev. Ministra je zanimal sistem alarmiranja. Sistem se postopno prenavlja in stare motorne sirene se postopno nadomeščajo z novimi elektronskimi, predstavili pa so mu računalniški sistem, s katerim se spremlja vodotoke v Sloveniji in je koristno pomagalo za usmerjanje intervencij v času poplav. Zanimal ga je tudi sistem zvez. Miran Bogataj je pojasnil, da imamo za potrebe zaščite in reševanja z avtonomnim radijski sistemom ZARE pokritega 95% slovenskega ozemlja, vključno z ruralnimi in goratimi območji. Pojasnil je tudi, da mora Uprava za zaščito in reševanje, za razliko od Policije, ki je s svojimi sistemi zvez osredotočena na urbane centre, z radijskim signalom doseči tudi najbolj oddaljene kraje, na primer v visokogorju, zaradi reševanja, gašenja, iskanja ljudi in drugih intervencij.

V sosednjem prostoru, v Regijskem centru za obveščanje Ljubljana, ki sprejema klice na številko 112,  so poleg statistike klicev iministru predstavili tudi,  da spremljajo  kakovost svojega dala in da se, statistično povprečno, operater na klic v sili na 90% vseh klicev oglasi v manj kot 9 sekundah. V  centru sta 24 ur dežurna dva operaterja, za klice pa je na voljo pa je 30 telefonskih  linij. V primeru izrednih razmer, kot so bile obsežne poplave leta 2010, pa se število operaterjev poveča.

Po obhodu je generalni direktor Darko But v »štabni sobi« ministru sistematično predstavil sistem varstva pred naravnimi ni drugimi nesrečami v Sloveniji. Od sistemske ureditve področja, nalog in obveznosti posameznikov in ustanov, prek zakonodaje, organiziranosti posameznih služb in enot, njihove opremljenosti in usposobljenosti, do finančnih bilanc na koncu. O financiranju je imel minister največ vprašanj, terjal največ pojasnil in jih tudi dobil. Generalni direktor uprave mu je predstavil, da proračunska sredstva za zaščito in reševanja znašajo okoli 8% sredstev, ki so v državnem proračunu odmerjena Ministrstvu za obrambo, predstavil je tudi porabo po posameznih proračunskih postavkah in njihovo realizacijo. Realizacija proračuna Uprave za zaščito in reševanje za leto 2011 je bila 92, 68%, Zanimale so ga  tudi  podrobnosti : kdo vzdržuje repetitorske postaje, kako se troši denar požarnega sklada, koliko je avtorskih in podjemnih pogodb, na primer.
Minister je sklenil obisk z besedami: »Hvala za  predstavitev, obiskal bom tudi vaše centre po Sloveniji. Že v soboto Center za izobraževanje in usposabljanje na Igu, kasneje tudi  izpostave«.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE