Facebook
Twitter
YouTube

Priznanja za dosežke na področju zaščite in reševanja (28. 2. 2012)

Ob 1. marcu, dnevu civilne zaščite, bo v četrtek, 1. marca 2012, ob 14. uri v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju priložnostna slovesnost, na kateri bodo posameznikom, društvom in ustanovam izrečena ter podeljena priznanja za pomembne prispevke k zaščiti in reševanju.
Imena dobitnikov priznanj so objavljena v prilogi.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But bosta podelila bronaste, srebrne in zlate znake ter plakete. Podelila bosta tudi kipec Civilne zaščite, najvišje priznanje, ki se podeli za življenjsko delo ali poseben dosežek na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Komisija za izbiro prejemnikov priznanj je obravnavala in potrdila 331 predlogov za priznanja Civilne zaščite. Odločila je, da bo podeljenih 186 bronastih, 75 srebrnih in 41 zlatih znakov, 28 plaket ter kipec. Priznanja bodo prejeli posamezniki in organizacije, ki so se leta 2011 posebej izkazali s svojim delom na področju zaščite in reševanja, ter tisti, ki že dolgo delajo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in so zaslužni za njegov razvoj. Priznanja bodo posameznikom in predstavnikom organizacij podeljena na 13 regijskih prireditvah po Sloveniji ter na osrednji državni slovesnosti, ki bo 1. marca na Brdu pri Kranju.

Pomen priznanj:
bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči;
srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek k razvoju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju;
zlati znak Civilne zaščite se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvoju in krepitvi organiziranosti ter usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pogumna dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
plaketa Civilne zaščite se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah;
kipec Civilne zaščite se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge ter izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Imena dobitnikov priznanj (Word datoteka)