Facebook
Twitter
YouTube

Prireditev ob Svetovnem dnevu CZ - 1. marec (22. 2. 2012)

1. marec-Dan Civilne zaščite, praznujemo v Sloveniji od leta 1992. Tradicija Civilne zaščite je v Sloveniji dolga. Njeni začetki sodijo že v začetke prostovoljnega gasilstva ter različnih reševalnih služb, od gorske in jamarske, do potapljaške, med spontane zametke civilnodružbene samoorganiziranosti, namenjene dejavnemu izkazovanju solidarnosti in pomoči soljudem, ki se znajdejo v nesreči, po drugi strani pa predanost in požrtvovalnost vseh tistih, ki so v te strukture tako ali drugače nepoklicno ali poklicno vključeni in vselej pripravljeni, da se odzovejo, ko je njihova pomoč potrebna. Za državo in vse državljane je nadvse pomembno, da je Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje, ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena. Državljani morajo imeti občutek varnosti ter zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami.

Ob tej priložnosti organizira Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, Izpostavo Celje in Občino Šmarje pri Jelšah osrednjo regijsko prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad CZ ob 1. marcu – SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Priznanja in nagrade CZ bodo podeljena najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Na podelitvi, ki bo v torek, 6. marca 2012, ob 16.00 uri, v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, bo podeljenih:

- 17 bronastih znakov CZ
- 7 srebrnih znaki CZ
- 1 zlati znaki CZ in
- 3 plakete
(za plakete bodo podane obrazložitve, kajti ena plaketa bo podeljena na državni prireditvi 1. marca na Brdu pri Kranju, dve pa bodo podeljeni med letom).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo (PDF datoteka)