Facebook
Twitter
YouTube

EU Proteus – mednarodni projekt jamarskih reševalcev (14.2.2012)

Projekt EU Proteus je namenjen osveščanju ljudi pred nevarnostmi v jamah in izpopolnjevanju jamarskih reševalcev v sistemu civilne zaščite Evropske unije. V januarju sta projekt EU Proteus začeli uresničevati slovenska Jamarska reševalna služba, ki vodi projekt, in hrvaška Komisija za jamarsko reševanje, ki je partner v projektu. Rezultat dvoletnega projekta bo, med drugim, izurjena 28 članska reševalna enota, sestavljena iz 14 slovenskih in 14 hrvaških jamarskih reševalcev, dobro opremljenih za posredovanja ob večji nesreči v jami na območju Evropske unije.

EU Proteus je 24 mesečni projekt, začel se je januarja letos, katerega nosilec je Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije in v katerem kot partner sodeluje Komisija za jamarsko reševanje pri hrvaški Gorski reševalni službi. V projektu, vrednem skoraj pol milijona evrov, bodo sodelovali jamarski reševalci iz držav jugovzhodne Evrope, iz Srbije, Makedonije, Črne gore, Turčije, Albanije, Bolgarije, Romunije, Madžarske in kot inštruktorji tudi jamarski reševalci iz Francije.

Večji del nalog bo opravila ekipa 28 jamarskih reševalcev, članov Jamarske reševalne službe in Komisije za reševanje iz jam, ki bo združena v Enoto jamarskih reševalcev za posredovanje na območju Evropske unije. Jamarski reševalci se bodo intenzivno usposabljali v Sloveniji in na Hrvaškem. Predvidenih je 6 ločenih in 3 skupna usposabljanja. Pripraviti bodo morali tudi program temeljnega usposabljanja za reševanje iz jam, t.i. »Cave Rescue Training« in kot inštruktorji sodelovati pri izvedbi mednarodnega tečaja jamarskega reševanja, ki bo v letu 2012 v Sloveniji in leta 2013 na Hrvaškem.

Del projekta so tudi posebne študije, v katerih bodo opisane identifikacije jam, pogoji dela in nevarnosti, ki prežijo v jamah in izdelan bo katastrski pregled zahtevnejših slovenskih in hrvaških jam, ki so globlje od 500 metrov ali daljše od 4000 metrov. Preverjena in, če bo treba, tudi dopolnjena bodo osnovna pravila za varen vstop in delo v jamah. Pregledana bo zakonodaja, ki predpisuje jamarsko delovanje v Sloveniji in na Hrvaškem.

V projekt EU Proteus sodi tudi testiranje in primerjanje jamarske opreme. Za vse jamarje, posebej pa za jamarske reševalce, je izredno pomembna varnost, ki je odvisna tudi od zanesljive in varne opreme. Opremo bodo testirali med usposabljanji in med drugimi aktivnostmi v okviru projekta, določeni testi pa bodo opravljeni v izbranem laboratoriju za mehanska testiranja opreme.

Projekt bo zaključen ob koncu leta 2013. Če v tem času ne bo treba posredovati v večji jamarski nesreči na ozemlju Evropske unije, bo projekt sklenjen z obsežno jamarsko reševalno vajo iz jame, globlje od 500 metrov. Ta vaja bo v Sloveniji, najverjetneje na Kaninskih podih.

Rezultati projekta EU Proteus bodo strokovni javnosti predstavljeni na 6. Balkanskem jamarskem srečanju, ki bo od 27.6. do 1.7.2012 v Sloveniji (http://jamarska-zveza.si/post/0/6-th-balkan-cavers-camp-1/) in na 16. mednarodnem speleološkem kongresu v Brnu leta 2013. (http://www.speleo2013.com/page/show/info). V specializiranih jamarskih publikacijah bodo rezultati projekta objavljeni kot strokovni članki. O rezultatih bo obveščena tudi splošna javnost, zaradi osveščanja ljudi pred nevarnostmi, ki prežijo v jamah.

Projekt EU Proteus je eden izmed projektov na področju preventive in pripravljenosti v okviru evropskega sistema civilne zaščite. V začetku leta 2011 je Evropska komisija, natančneje njen Direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (European commission, Directorate general for humanitarian aid and civil protection; ECHO A5, Civil Protection Prevention, Preparedness and Disaster Risk Reduction Unit Office) objavila razpis za sofinanciranje evropskih projektov. Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije se je nanj prijavila s projektom »Povečevanje osveščanja in izboljšanje učinkovitosti na področju jamarskega reševanja v sistemu civilne zaščite« (Raising Awareness and Improving Effectiveness of Cave Rescuing within Community Civil Protection Mechanism) in ob koncu leta 2011 ga je Evropska komisija (njegov akronim je EU Proteus – (No. 230301/2011/614249/SUB/A5)) sprejela v sofinanciranje. V finančni strukturi je predvidenih 75% evropskih sredstev, kar znaša 372.000 EUR.

Projekt vodi dr. Maks Merela, ki je bil v zadnjih dveh letih na mestu Vodje operative Jamarske reševalne službe pod vodstvom Rajka Bračiča.

Foto : Vaja jamarskih reševalcev v Makedoniji, september 2010 
          Arhiv jamarske reševalne službe

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE