Facebook
Twitter
YouTube

»Dihalci« spet na stezi (1. 2. 2006)

V ICZR poteka te dni že letošnji dvanajsti tečaj za nosilce izoliranih dihalnih naprav

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani, se je danes, v sredo 1. februarja, začel letošnji že dvanajsti tečaj za nosilce izoliranih dihalnih naprav, ki jih Gasilska zveza Slovenije organizira za svoje prostovoljne člane.

Tečaj, ki sicer traja dva dni, je tudi razdeljen na dva dela. Današnji dan je namenjen teoriji oziroma teoretičnemu spoznavanju teme. Predavatelji in inštruktorji skušajo kandidatom čimbolj pojasniti načela delovanja in uporabe izolirane dihalne naprave.

Jutrišnji dan pa je namenjen praktičnemu usposabljanju z izolirano dihalno napravo in praktičnemu preskusu na vadbeni stezi. Z izolirano dihalno napravo na hrbtu opravijo kandidati štiri prehode. Najprej opravijo prehod po stezi ob normalni svetlobi. Med drugih prehod nosijo s seboj nek tovor, pred tretjim prehodom si dihalno napravo namestijo v avtomobilu. Četrti prehod pa opravijo v »dimni hiši«, kjer se srečajo z razmerami, ki jih čakajo na pravem požarišču. Pri teh prehodih so kandidati razdeljeni v skupine po tri in inštruktorji jih nenehno opozarjajo, da morajo biti nenehno skupaj in varujejo drug drugega.

Gasilci se za tečaje nosilcev izoliranih dihalnih naprav odločajo iz več razlogov. Eden se skriva tudi Uredbi o minimalnem zagotavljanju sil in sredstev za enote zaščite in reševanja, ki prostovoljna gasilska društva razvršča v pet kategorij in vsaka mora imeti določeno število nosilcev izoliranih dihalnih naprav. Zato mora vsak poveljnik skrbeti, da njegovo društvo izpolnjuje tudi ta pogoj.

V skupini gasilcev, ki zdaj obiskujejo tečaj je 15 mož. Do konca zime pa se bo v ICZR zvrstilo še nekaj tečajev za nosilce izoliranih dihalnih naprav.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE