Facebook
Twitter
YouTube

Priprave na predsedovanje EU (31. 1. 2006)

Posvet o aktualnih zadevah pri pripravah na naše predsedovanje Evropski uniji

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes, torek, 31. januarja, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pripravila še enega v nizu posvetovanj o aktualnih zadevah pri pripravah na slovensko predsedovanje Evropski uniji. URSZR pripravlja te posvete za svoje delavce, ki bodo sodelovali oziroma sodelujejo pri teh procesih, vodje posameznih organizacijskih enot in druge.

Generalni direktor URSZR Bojan Žmavc, ki je posvet tudi vodil, je uvodoma opisal splošne naloge, ki upravo čakajo v pripravah in med samim predsedovanjem EU. Poudaril je, da je pred vsemi delavci uprave veliko dela, da bodo zadeve potekale tako kot si želimo in pričakujemo. Še posebej je izpostavil naloge, ki čakajo posamezne organizacijske enote na tem področju. Povedal je tudi, da so v večini organizacijskih enot že določili delavce oziroma delavke, ki so prevzeli skrb za dokumente, ki se nanašajo na EU in naše predsedovanje. Dejal je tudi, da bo URSZR v času slovenskega predsedovanja uniji usmerjala delovanje mehanizma Civilne zaščite v Evropski uniji.

Andreja Ferlin Lubi je povedala, da bo v prihodnje v Evropski uniji nekoliko več denarja za potrebe Civilne zaščite. V teku je oblikovanje nekaterih novih mehanizmov CZ, kot na primer instrument za hitro odzivanje na naravne in druge nesreče. Instrument ureja finančne vidike in je podlaga noveli o novem mehanizmu CZ. Z njim naj bi izboljšali transport, uvedli modularni pristop k sestavljanju enot, ukrepe za zgodnje ukrepanje, koordinacijo odziva v tretjih državah in koordinacijo stikov z državo, ki jo je prizadela nesreča.

Gregor Volaj je predstavil internetni portal za podporo predsedovanju Slovenije Evropski uniji. Povedal je, kdo ima dostope do tega portala, kaj na njem lahko izve oziroma bo lahko izvedel.

Nataša Horvat je opisala priprave na naše predsedovanje v Sloveniji in tudi naše priprave v Bruslju. Generalni direktor URSZR

Bojan Žmavc je ob koncu posveta povedal, da se bo v času do začetka našega predsedovanja EU zvrstilo še nekaj posvetov, tako da bi bili vodstvo in delavci uprave čim bolj podrobno seznanjeni s pripravami na ta dogodek.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE