Facebook
Twitter
YouTube

Iztekajoče se leto 2011 je bilo dobro leto! (23. 12. 2011)

Spoštovani!
Za zaščito in reševanje je bilo iztekajoče se leto 2011 dobro leto. Niso nas prizadele hude naravne nesreče in uspelo nam je uresničiti večino začrtanih nalog. Pridobili smo dve enoti Izobraževalnega centra na Igu, in sicer v Sežani in Logatcu. Uresničili smo večino načrtovanih usposabljanj in urjenj naših enot: imeli smo štiri terenske vaje enot zaščite in reševanja na državni ravni in tudi prvo mednarodno vajo v samostojni Sloveniji. Uspeli smo kupiti najnujnejšo opremo enotam za zaščito in reševanje, na primer prikolice za množične nesreče, motorje za čolne, kinološko opremo za enoto za iskanje s psi. Kljub temu je veliko dela ostalo tudi za leto 2012.
Darko But,
generalni direktorV LETU letu 2011 smo obnovili dve enoti Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje. Zdaj imamo poleg Izobraževalnega centra na Igu tudi izobraževalno enoto v Sežani, specializirano za požare v naravnem okolju. V Logatcu smo obnovili nekdanjo vojašnico, ta enota centra za zaščito in reševanje bo namenjena predvsem urjenju in usposabljanju različnih enot.

Uspelo nam je nakupiti nekaj opreme za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za posredovanje ob množičnih nesrečah smo kupili tri nove prikolice za množične nesreče, opremljene za triažo 20 ponesrečencev, in jih predali uporabnikom. Za namestitev poškodovancev pri zdravstveni oskrbi ob množični nesreči smo kupili tudi 12 napihljivih šotorov.

Za učinkovitejše posredovanje na vodi smo kupili nove motorje za reševalne čolne. Motorji so namenjeni pogonu 5–7 metrov dolgih motornih čolnov za reševanje ob nesrečah na morju, rekah in jezerih. Uporabljajo se za prevoz reševalcev, ponesrečencev in za pomoč ob postavljanju vodnih pregrad, če bi bili morje, reke ali jezera onesnaženi. Dokupili smo tudi napihljivi plavajoči rezervoar za odpadna olja, ki omogoča prečrpavanje, shranjevanje in transport posnetega ali razlitega olja in drugih nevarnih tekočin.

Za lažje posredovanje tehničnih reševalnih enot smo nabavili komplet hidravlične reševalne opreme, s katero bo lažje premikati težka bremena, in nekaj druge opreme za reševanje iz ogroženih ali poškodovanih objektov in ruševin. Kupili smo tudi komplet sestavljive in prilagodljive rampe za dovoz na mobilni most, da ne bo več treba graditi posebnih betonskih nosilcev za postavitev mobilnega mostu. Mobilni most, ki se postavi, kadar zaradi naravne nesreče kakšnega mostu ni mogoče uporabljati, bo poslej mogoče postaviti veliko hitreje.

V letu 2011 smo imeli poleg rednih usposabljanj in urjenj enot za zaščito in reševanje kar štiri državne vaje. Z vajo INEX 4 smo skupaj z Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Občino Slovenske Konjice preverili pripravljenost sil za zaščito in reševanje za primer radiološke nesreče ob eksploziji tako imenovane umazane bombe. Z vajo Starošince 2011, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Veterinarsko upravo Republike Slovenije in Občino Kidričevo, smo preverili pripravljenost na pojav posebno nevarnih bolezni pri živalih. Z vajo Morje 2011 smo v Koprskem zalivu preverili odzivnost sil za zaščito in reševanje ob nesreči na morju. Vaja Markovec 2011 je bila simulacija nesreče na delovišču predora in predvsem vaja rudarskih reševalcev. Poleg državnih vaj smo imeli regijske vaje različnih enot ter druge vrste preverjanj in urjenj. Vaji Morje 2011 in Markovec 2011 sta bili del prireditve ob 4. dnevih zaščite in reševanja, s katero smo ljudem celovito predstavili sitem zaščite in reševanja ter sile, ki jih imamo na voljo za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Prireditev, ki jo organiziramo vsako drugo leto v drugi regiji, ima preventivni, pa tudi mobilizacijski pomen. V naš sistem je poleg poklicnih in dolžnostnih sil vključenih tudi preko 45.000 prostovoljcev.

Poleg tega smo v tem letu uspešno izpeljali tudi prvo mednarodno vajo zaščite in reševanja v Sloveniji IPA SI – QUAKE 2011. Na vaji je sodelovalo okoli 450 ljudi, reševalci ekip za iskanje in reševanje v urbanih okoljih (USAR), pripadniki drugih enot, trenerji, ocenjevalci, opazovalci ter pripadniki slovenske Civilne zaščite. Vaja je del programa predpristopne pomoči za države Zahodnega Balkana in Turčijo, ki ga Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot vodilna v konzorciju izvaja skupaj s hrvaško Državno upravo za zaščito in reševanje, nemško Zvezno agencijo za tehnično pomoč ter švedsko Agencijo za zaščito in pripravljenost.
 
In kako smo začrtali delo V LETU 2012?

Najpomembnejša naloga je vzdrževati stalno pripravljenost , sposobnost in odzivnost na nesreče, upoštevaje tudi nove in sodobne vire ogroženosti na doseženi ravni in v okviru možnosti še izboljšati učinkovitost in racionalnost posameznih rešitev in aktivnosti. Ob tem ima absolutno prioriteto sofinanciranje dejavnosti javnih reševalnih služb.  Iz našega poslovnega plana, ki je še kako odvisen od tega, koliko sredstev  bo v proračunu odmerjenih za področje zaščite in reševanja, pa bi izpostavili naslednje:

Vse aktivnosti v letu 2012 bodo potekale na temo potresa, ki je vodilna tema leta 2012. Vodilni temi se prilagodijo tudi vse druge aktivnosti  - osrednja državna vaja, štabne vaje, usposabljanje prebivalstva .... Uresničili bomo drugi del programa IPA, ki obsega štabno in praktično vajo IPA CRO – Floods 2012 in bo prihodnjo pomlad na Hrvaškem.

V načrtih imamo nekaj tehnoloških posodobitev, povezanih s sistemom klica v sili 112 SOS, ter posodobitev in prevzem sistema javnega alarmiranja v državno pristojnost. Ta sistem obsega okoli 1.500 siren, do zdaj jih je posodobljenih in prevzetih 630. Do leta 2015 je predviden prevzem in posodobitev dodatnih 430 siren.

Na operativnem področju moramo v prihodnjem letu popolniti, usposobiti in opremiti zdravstveno enoto v EHI, enoti za hitre intervencije, na regijski ravni pa usposobiti in bolje opremiti tehnično-reševalne enote. Načrtujemo tudi oblikovanje in usposabljanje enot za podporo poveljnikom in štabom Civilne zaščite.

Darko But,
generalni direktor

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE