Facebook
Twitter
YouTube

Dobro ocenjena »IPA SI-Quake«, pripravlja se »IPA CRO-Floods » (15. 12. 2011)

Narejene so analize mednarodne vaje IPA SI-Quake, na kateri je osem specializiranih enot za reševanje v urbanem okolju iz balkanskih držav in Turčije iskalo ter reševalo zasute v namišljenem rušilnem potresu v Sloveniji. Analize so pokazale, da so bili z vajo cilji uresničeni. Tuje enote so tri dni v praksi spoznavale delovanje Mehanizma Evropske unije na področju Civilne zaščite, sam sistem in postopke usklajevanja mednarodne pomoči. Preverile so svojo usposobljenost, opremljenost ter tudi sposobnost komuniciranja in usklajevanja. Slovenski sistem zaščite in reševanja pa je preizkusil svoj sistem sprejemanja mednarodne pomoči, tako imenovano podporo države gostiteljice.

IPA SI-Quake 2011 je bila z okoli 400 udeleženci najobsežnejša vaja zaščite in reševanja v samostojni Sloveniji. Konec oktobra je prišlo v Slovenijo osem specializiranih enot za reševanje v urbanem okolju, in sicer iz Albanije, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije z vso opremo in specializiranimi vozili, iz Bosne in Hercegovine pa opazovalci. Scenarij vaje je bil rušilni potres v osrednji Sloveniji, in sicer takšnih razsežnosti, da Slovenija prek Mehanizma Evropske unije zaprosi za mednarodno pomoč pri iskanju in reševanju ponesrečenih v ruševinah. Pod vodstvom slovenskih inštruktorjev so udeleženci na sedmih, za vajo posebej pripravljenih umetnih ruševinah vadili iskanje in reševanje zasutih v ruševinah ter postopke za podporo in koordiniranje mednarodnih reševalnih intervencij, ki jih predvideva Mehanizem Evropske unije za Civilno zaščito.
Za slovenski sistem zaščite in reševanja je bila vaja pomembna izkušnja, ker je z njo preizkusila tudi slovenske zmožnosti logistične podpore tujim enotam in opazovalcem ter pridobila izkušnje pri vodenju reševanja, v katerem sodeluje večje število enot iz različnih držav. Po številu vključenih enot in podpornih skupin, sodelovalo je okoli 400 ljudi, je bila to najobsežnejša vaja zaščite in reševanja v Sloveniji. Podpora države gostiteljice je vključevala logistično podporo in koordinacijo aktivnosti –pomoč pri prehodu meja, spremstvo od mejnih prehodov do operativne baze Logatec, vzpostavitev in vzdrževanje operativne baze (skupaj z modulom ETS iz Nemčije in Švedske), prva pomoč, zagotavljanje varnosti, komunikacijska sredstva, namestitev za podporno osebje, prehrana in koordinacija aktivnosti z mehanizmom Civilne zaščite Evropske unije in Centrom za koordiniranje dejavnosti na območju nesreče. Mednarodne intervencije se začnejo s prvo informacijo o nesreči, nadaljujejo z obveščanjem enot, logističnimi pripravami, prihodom enot, nastanitvijo in reševanjem ter sklenejo z odhodom ekip iz države, ki zaprosi za pomoč.
Vaja je pokazala, da je enota Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Logatcu, kjer je bila nastanitvena baza, načeloma primerna za nastanitev 200–300 reševalcev, vendar je treba dograditi infrastrukturo, predvsem sistem električnega napajanja. Veljalo bi oceniti, ali sta za sprejem tuje pomoči primerna centra v Sežani in Pekrah. Pokazala je tudi, da moramo usmeriti sile v usposabljanje enot za tehnično reševanje, prenoviti regijske enote za tehnično reševanje in nadaljevati z razvojem državne enote M USAR, enote za reševanje v urbanem okolju, ki je organizirana v Enoti za hitre intervencije EHI.
Vajo je spremljalo dvanajst ocenjevalcev, večinoma tujih strokovnjakov iz držav članic Mehanizma Evropske unije na področju Civilne zaščite države in držav, ki so sodelovale na vaji, iz Slovenije pa trije inšpektorji Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Analiza, kako in koliko se bo izboljšala pripravljenost specializiranih enot USAR iz balkanskih držav in Turčije, bo narejena po vaji IPA CRO-Floods, to je po drugi vaji IPA, ki bo prihodnje leto na Hrvaškem.
Ta vaja je bila za Slovenijo tudi dobra izkušnja, kako iz evropskih skladov pridobiti sredstva, namenjena skupnim evropskim projektom. Program IPA, samo tako imenovani LOT 2, je vreden poldrugi milijon evrov, namreč v celoti financira Evropska unija, izvaja pa konzorcij držav. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je vodilni partner v konzorciju, v katerem so še hrvaška Državna uprava za zaščito in reševanje, nemška Zvezna agencija za tehnično pomoč in švedska Agencija za civilni krizni menedžment. Program obsega pripravo, izvedbo in oceno dveh regionalnih vaj. Prva, IPA SI-Quake 2011, se je uspešno končala, druga, IPA CRO-Floods 2012, bo prihodnje leto na Hrvaškem. Štabni del vaje bo 14. in 15. februarja 2012 v Tuhelju, praktični del pa med 21. in 25. majem 2012 v okolici Zagreba.

Pregled udeležencev vaje IPA SI-Quake 2011:

1. Enote USAR držav prejemnic pomoči v programu IPA 180
2. Sodelujoče enote USAR iz Slovenije 20
3. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje – Skupina za logistično podporo 50
4. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje – Skupina za koordinacijo mednarodne pomoči 20
5. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje – Skupina za informatiko in komunikacije in Enota za zveze (EHI) 10
6. Enota za zagotovitev začasne namestitve – ETS 20
7. Policija, Carina – v okviru redne službe 10 
                                                                       SKUPAJ: 300

1. Mednarodna skupina za nadzor in vodenje vaje – EXCON 20
2. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje – Podskupina za pripravo delovišč in izvajanje vaj tehničnega reševanja 40
3. Logistična pomoč pri pripravi delovišč 50
4. Imitatorji 100
5. Ocenjevalci vaje 12
6. Skupina za program opazovalcev vaje in VIP 10
7. Skupina za zdravstveno pomoč in pripravo markirantov 25
8. Skupina za odnose z javnostmi 5
9. Opazovalci – domači 55
10. Opazovalci – tuji 60
11. Število ostalih, povabljeni, novinarji itd. 25 
                                                                        SKUPAJ: 400

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE