Facebook
Twitter
YouTube

Končana je vaja zaščite in reševanja (16. 11. 2011)

Z državno vajo »INEX 4« se je skoraj po 10 letih preverila pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob radiološki nesreči. Zadnja takšna vaja v Sloveniji je bila leta 2002. Vpoklicanih je bilo 9 enot, specializiranih za radiološke meritve. Enote so na dveh lokacijah v Slovenskih Konjicah, kjer je po namišljenem scenariju prišlo do eksplozije, izmerile sevanje in rezultate meritev s terena pošiljale na Upravo za jedrsko varnost Republike Slovenije. Tam so ocenili nevarnost in predlagali poveljniku Civilne zaščite RS ukrepe za zaščito ljudi in živali.

Na terenu je bil, virtualno seveda, identificiran radioaktivni radioizotop Cezija, Cs – 137 in vzpostavljen režim nadzora nad kontaminacijo. Poveljnik Civilne zaščite je za zaščito prebivalstva razglasil vrsto ukrepov, od začasne izselitve ljudi z najožjega področja eksplozije, do prepovedi uživanja zelenjave in sadja s kontaminiranega področja. Republiški štab CZ je potem, virtualno, angažiral tudi druge enote, ki so po načrtu zaščite in reševanja predvidene za posredovanje v primeru radiološke nesreče.
Namen vaje je bil vaditi in preveriti ukrepe ob radiološki nesreči za državno, regijsko in lokalno raven. Vaja je obsegala začetni odziv in obdobje nekaj dni po nesreči in bila predvsem štabna vaja, le mobilne enote za radiološki monitoring so bile na terenu. Na terenu so bile: Ekološki laboratorij z mobilno enoto Inštituta Jožef Štefan, enota Zavoda za varstvo pri delu d.d., 6 izvidniških enot Civilne zaščite za RKB in enota 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo Slovenske vojske.
Eden glavnih ciljev vaje je bil preveriti, kako bo Uprava RS za jedrsko varnost usmerjala mobilne enote – kaj in kje meriti in kako jih bo koordiniralo poveljstvo enote za hitre intervencije Civilne zaščite. »Vaja je pokazala, da so koncepti v načrtih ukrepanja ob radioloških nesrečah ustrezni in da načrtov ni potrebno spreminjati. Identificirali pa smo nekaj težav, ki jih moramo urediti«, je takoj po vaji dejal poveljnik Civilne zaščite Miran Bogataj in napovedal, da bo za prihodnje leto predlagal vajo le za prvi del, za odziv na radiološki dogodek. Temeljita analiza vaje INEX4 bo pripravljena naslednji mesec.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE