Facebook
Twitter
YouTube

Vaja zaščite in reševanja »INEX 4« - RADIOLOŠKA NESREČA (11. 11. 2011)

V Sloveniji bo 16. novembra 2011  državna  vaja zaščite in reševanja  »INEX 4«. Z njo se bo preverila pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob radiološki nesreči. Vaja obsega začetni odziv in obdobje nekaj dni po nesreči. To bo predvsem štabna vaja, le mobilne enote za radiološki monitoring bodo vadile tudi na terenu. Vpoklicanih bo 9 enot, specializiranih za radiološke meritve. Dogajanje je postavljeno v Slovenske Konjice, kjer po namišljenem scenariju eksplodira več bomb z radioaktivno snovjo. Na vaji bo sodelovalo 150 ljudi in 15 specializiranih vozil

Namen
Namen vaje je vaditi in preveriti ukrepe ob radiološki nesreči za državno, regijsko in lokalno raven. Osnovni scenarij vaje INEX 4 je pripravila Agencija za jedrsko energijo (NEA), ki deluje v sklopu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in jo vadijo vse države članice; vsaka pa jo prilagodi svojim razmeram.
Scenarij
 Po namišljenem scenariju v Občini Slovenske Konjice eksplodira več bomb z radioaktivno snovjo. Del mesta je kontaminiran, poškodovane so stavbe in pojavijo se manjši požari. Zaradi eksplozij umre deset ljudi, več pa jih je ranjenih in kontaminiranih. Intervencijske ekipe so obveščene, da gre za radiološke razmere. Mobilne enote izmerijo sevanje na terenu. Kontaminirano območje se evakuira. Scenarij vaje temelji na domnevi obveščevalnih služb v Republiki Sloveniji, da imajo teroristi material za izdelavo »umazanih bomb« in da je možna eksplozija takšne bombe tudi v Republiki Sloveniji. Domneve se potrdijo, ko Policijska uprava Ljubljana na številko 113 dobi anonimen klic, da bo v Republiki Sloveniji eksplodirala »umazana bomba« z radioaktivno vsebino. Skladno z državnim načrtom zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene, oziroma ob terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, se aktivira medresorska operativna skupina, ki poskrbi za preventivo in načrtno začetno ukrepanje.
 Potek
Vaja se bo pričela 16. novembra ob 8:40 s simuliranim dogodkom, z eksplozijo na stadionu v Slovenskih Konjicah. Ob 9:15 se bo z enournim preskokom pričela faza B, ko Ekološki laboratorij z mobilno enoto Inštituta Jožef Štefan prispe v bližino lokacije dogodka. Regijske izvidniške enote Civilne zaščite za RKB, ki sodelujejo v fazi B, se vključujejo postopno. Časovni preskok za dva dni je faza C, od 12. do 15. ure, ko bo na terenu mobilna enota Zavoda za varstvo pri delu,d.d in ostale regijske izvidniške enote Civilne zaščite za RKB. Mobilna enota slovenske vojske sodeluje v fazi B in C. Na terenu bo 9 enot in sicer Ekološki laboratorij z mobilno enoto Inštituta Jožef Štefan, enota Zavoda za varstvo pri delu d.d., 6 izvidniških enot Civilne zaščite za RKB in enota 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo Slovenske vojske. Eden glavnih ciljev vaje je preveriti, kako bo Uprava RS za jedrsko varnost usmerjala mobilne enote – kaj in kje meriti in kako jih bo koordiniralo poveljstvo enote za hitre intervencije Civilne zaščite.

Več o namenu in ciljih vaje:
1. preveriti rešitve načrtov zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v delih, ki se nanašajo na koncept odziva ob radiološki nesreči;
2. preveriti učinkovitost delovanja sistema obveščanja ob radiološki nesreči;
3. preveriti učinkovitost izvajanja takojšnjih zaščitnih ukrepov ob radiološki nesreči in vaditi aktivnosti po akutni fazi dogodka ter predlagati izboljšave;
4. preveriti vodenje in usklajevanje delovanja mobilnih enot za radiološko izvidovanje na terenu ter izpopolniti načrtovane rešitve;
5. preveriti operativno usposobljenost in opremljenost mobilnih enot za radiološko izvidovanje ob radioloških nesrečah;
6. vaditi uporabo medresorskega komunikacijskega sistema – MKSID pri vadbencih, ki so vključeni v sistem.

Na vaji sodelujejo:
– poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije ter Štab CZ Republike Slovenije v operativni sestavi;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje;
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za zdravje, Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji;
– Ministrstvo za notranje zadeve;
– Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava;
– Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Celje;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– poveljnik in namestnik poveljnika CZ za Zahodno Štajersko in Štab CZ za Zahodno Štajersko v operativni sestavi;
– poveljnik in namestnik poveljnika CZ Slovenske Konjice in Štab CZ Slovenske Konjice v operativni sestavi;
– mobilne enote Inštituta Jožef Štefan - Ekološki laboratorij z mobilno enoto; Zavoda za varstvo pri delu,d.d, enote CZ za RKB-izvidovanje Brežice, Ljubljana, Trbovlje, Maribor, Novo mesto in Celje ter 18. bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo Slovenske vojske.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE