Facebook
Twitter
YouTube

Novinarska konferenca: Oktober - mesec požarne varnosti (25. 10. 2011)

V okviru projekta Oktober – mesec požarne varnosti bo Uprava RS za zaščito in reševanje organizirala novinarsko konferenco, ki bo v četrtek, 27. 10. 2011 ob 13.00 uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.
 
»Ste storili vse za varen dom?« je slogan letošnjega projekta Oktober – mesec požarne varnosti, ki ga je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje. Uprava RS za zaščito in reševanje je tudi letos povabila k sodelovanju Gasilsko zvezo Slovenije in Slovensko združenje za požarno varstvo.

Uprava RS za zaščito in reševanje že od leta 2005 sistematično deluje na področju ozaveščanja prebivalcev iz področja varstva pred požarom. V preteklih letih so bile izpostavljene že skoraj vse najpomembnejše teme, na katere je treba s področja varstva pred požarom opozoriti prebivalce, kot najširšo ciljno skupino laične javnosti. Posamezne teme so bile preko različnih vsebin, aktivnosti, pristopov, medijev izdelane in predstavljene za različne ciljne skupine prebivalcev.

Namen letošnjega projekta je opozoriti prebivalce, da v varnem zavetju doma in njegovi neposredni okolici obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar. V ta namen je bila izdelana spletna aplikacija »hiša”, kjer je opozorjeno na nevarnosti, zaradi katerih lahko doma izbruhne požar, na ustrezno preventivno ravnanje, s katerim se lahko prepreči, da do požara ne bi prišlo in na pravilno ukrepanje, če do požara pride. V spletni aplikaciji »hiša” so združeni vsi napotki, gradiva, oblike, ki jih je Uprava RS za zaščito in reševanje izdelala v zadnjih letih iz varstva pred požarom in so dostopni na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv118.htm. Na navedeno temo je bil izdelan tudi letak, plakat ter telop, katerih namen je povabiti prebivalce na spletno stran www.sos112.si, kjer je objavljena spletna aplikacija »hiša”. Letaki in plakati so bili distribuirani po celi državi, na nacionalni TV poteka v mesecu oktobru objava TV telopa. V okviru meseca oktobra je Uprava RS za zaščito in reševanje v publikaciji Priročnik za bruce, ki je bil razdeljen med celotno populacijo brucov, opozorila na temo »Študenti in požarna varnost. Septembra so bile preko publikacije »aritmetika in algebra« prenesene teme iz področja varstva pred požarom med šestošolce. Za najmlajše so teme s področja varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavljene v reviji Ciciban, v decembru bodo aktivnosti s področja varstva pred požarom namenjene generaciji vseh letošnjih maturantov. V decembru bodo potekale tudi aktivnosti na temo dimniških požarov in na temo veseli december in varstvo pred požarom. Za strokovno javnost bo Uprava RS za zaščito in reševanje v okviru aktivnosti meseca varstva pred požarom izvedla s področja varstva pred požarom posvet Normativne spremembe na področju varstva pred požarom in strokovni posvet iz področja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Vljudno vabljeni!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE