Facebook
Twitter
YouTube

2. dan: SKUPNA VAJA VSEH ENOT V KRANJU (21. 10. 2011)

Drugi dan je za mednarodne ekipe USAR in organizatorje vaje pomenil tudi logistični izziv, saj so se iz baze v Centru za zaščito in reševanje v Logatcu v treh konvojih napotili proti zapuščenemu skladišču Save Kranj. Morda bi kdo lahko pomislil, da pot od Logatca do Kranja z vidika logistike ni zahtevna, a če govorimo o specializiranih vozilih s tonami opreme, je stvar seveda drugačna.

Podatki, ki so jih ekipe prejele pred odhodom, so zgovorno nakazovali, da vaja ne bo lahka niti kratka. Po dostopnih podatkih naj bi se v kranjski industrijski coni zaradi potresa podrlo več manjših delavnic in industrijskih hal. V času potresa je bilo na območju industrijske cone 200 ljudi. Po informacijah je situacija na prizadetem območju zelo resna, saj poročajo o številnih zasutih osebah in požarih, ki so izbruhnili. Dostop na lokacijo naj bi bil zaradi ruševin onemogočen.

Na delovišču v Kranju so tokrat skupaj posredovale vse ekipe USAR, ki so na vaji udeležene. Kompleksnost vaje je od njih zahtevala veliko znanja, za razliko od minulih delovišč, pa tudi bistveno več koordinacije med ekipami. V začetni fazi so enote vzpostavile nadzor nad deloviščem, nato pa je vodja intervencije razdelil enotam njihove naloge – uporabo različnih tehnik za vstopanje in gibanje v prostoru, preiskovanje, oskrbo poškodovanih, iskanje morebitnih zasutih ali drugače težje dostopnih poškodovanih, rezanje in odmikanje različnih predmetov, ki so dostop onemogočali … Dodatno delo je enotam povzročil še požar, za njim pa eksplozija in uhajanje nevarnega plina. Ko se je znočilo, je del enot poskrbel za razsvetljavo delovišča, drugi del, specializiran za reševanje z višin, pa je začel z reševanjem ponesrečenih iz porušenih delov zgradbe, ki jih s tal ni bilo možno doseči. Enote so z delom zaključile v popolni temi.

Vaja IPA SI Quake 2011 se bo končala jutri z vajami na deloviščih v Zadobrovi, Mostah in na Igu.

Foto: Blanka Jakopin, URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE