Facebook
Twitter
YouTube

Novinarska konferenca pred mednarodno vajo IPA SI-QAKE (17. 10. 2011)

Dva dneva pred začetkom mednarodne vaje IPA SI-QUAKE 2011, ki bo v osrednji Sloveniji med 19. In 22. oktobrom 2011, je bila v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Logatcu novinarska konferenca. Na njej so organizatorji , Uprava RS za zaščito ni reševanje, podrobneje predstavili mednarodno vajo in delovišča, na katerih bodo specializirane ekipe za reševanje v urbanem okolju ( USAR- Urban search and rescue teams) odkrivale, reševale in oskrbovale ponesrečence. Vajo so predstavili: Branko Dervodel, direktor vaje IPA SI-QUAKE 2011, njegova namestnika Domen Torkar in Aleš Cedilnik, ter vodja mešane nemško-švedske ekipe, ki skrbi postavitev začasne operativne baze, Martin Sjöholm.

Direktor mednarodne vaje Branko Drvodel je predstavil Instrument predpristopne pomoči Evropske Unije (IPA), ki je namenjen izboljšanju preventivnih aktivnosti in odzivov na nesreče. Program sestavljajo trije deli in je namenjen krepitivi sodelovanja na področju Civilne zaščite z državami kandidatkami in morebitnimi kandidatkami za vstop v Evropsko Unijo. Cilj je je zmanjšati ranljivosti držav Zahodnega Balkana. Drugi del, v katerem je vodilni partner Slovenija, sodelujejo pa hrvaška Državna uprava za zaščito in reševanje (DUZS), nemška Zvezna agencija za tehnično pomoč (THW) in švedska Agencijo za civilni krizni menedžment, zajema oblikovanje, pripravo, izvedbo in oceno dveh regionalnih vaj. Ekipe vseh osmih držav upravičenk tudi sodelujejo na vajah v okviru Mehanizma Civilne zaščite Evropske unije.

Domen Torkar je povedal, da bodo na vaji sodelovale ekipe držav Zahodnega Balkana in sicer Albanija, Kosovo, Makedonija, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Turčija. Po scenariju vaje Slovenijo prizadene močnejši potres z epicentrom 30 km JZ od Ljubljane. V potresu je močno poškodovana celotna infrastruktura. Večje število objektov je porušenih, poškodovanih. Na večjem območju potresa je neposredno prizadetih približno 500.000 ljudi. Mednarodna vaja temelji na aktivaciji Mehanizma Civilne zaščite Evropske unije, sodelovanju med institucijami držav upravičenk in Centrom EU za spremljanje in obveščanja (MIC), sodelovanju vodstva enot USAR ter sodelovanjem z državnim in regijskim štabom Civilne zaščite Republike Slovenije. V vaji bo delovalo približno 450 ljudi iz PGD-jev, URSZR ter enot USAR držav udeleženk.

Aleš Cedilnik je za vajo pripravil sedem različnih delovišč, na katerih se bodo v realnih razmerh urile specializirane enote USAR. Delovišča so: v Izobraževalnem centru v Logatcu, v opuščenih prostorih tovarne KLI v Logatcu, v opuščeni vojašnici v Postojni, na Igu, vnekdanjih skladiščih Save Kranj v Kranju, ter v Zadobrovi in Mostah pri Ljubljani. Enote bodo preizkusile različne tehnike reševanja in iskanja ponesrečencev, pogrešanih oseb. Izvajale bodo tehnično iskanje s pomočjo avdio in video naprav ter reševanja s pomočjo reševalnih psov. Reševanje bo potekalo na porušenih in poškodovanih stavbah, iz višin in ruševin. Vsi mednarodni udeleženci bodo nastanjeni v začasni operativni bazi v Logatcu, ki ga je prav danes začela postavljati mešana švedsko-nemška enota. Vodja enote, Martin Sjöholm, je opisal zmogljivosti tega nastanitvenega modula. Sposobni so namesteti 1000 ljudi, za vajo pa bodo pripravili nastanitev za približno 200 ljudi. V modulu je poskrbljeno za električno napeljavo, ogrevanje, ustrezne higienske razmere, zdravniško oskrbo. Začasno prebivališče postavlja ekipa desetih ljudi, ob popolni postavitvi pa je modul v izrednih razmerah popolnoma samozadosten. Modul sta razvili nemška THW in švedska MSB.

Vse novice o vaji IPA SI-QUAKE 2011 boste lahko v prihodnjih dneh spremljali na straneh www.mo.gov.si. in našem portalu.

English version

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE