Facebook
Twitter
YouTube

NOVI IZOBRAŽEVALNI CENTER V SEŽANI (21. 9. 2011)

V Sežani je odprt prenovljeni Izobraževalni center za zaščito in reševanje, specializiran za požare v naravnem okolju. V osrčju Krasa, kjer je največ požarov v naravi, je za izobraževanje in usposabljanje gasilcev in drugih reševalcev v prenovljenem objektu 1800 kvadratnih metrov uporabnih površin. Več…

V zgradbi je 20 eno, dve in triposteljnih sob za namestitev 50 oseb, dve veliki predavalnici, kuhinja z jedilnico in drugi prostori. V bližini bodo urejene tudi nove površine za praktično usposabljanje, oboje pa je osnova za sodobno zasnovano izobraževanje in usposabljanje gasilcev ter drugih enot, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Pridobitve so najbolj veseli gasilci; 130 000 je prostovoljnih članov gasilske organizacije, od teh 40 000 operativnih; in prebivalci Krasa, saj pomeni večjo protipožarno varnost. V tem centru v Sežani bodo tekli stari in novi programi usposabljanja. Tu se bodo izobraževali in urili gasilci in drugi za delo z napravami za vleko ni dvig, za obvladovanje nesreč z nevarnimi snovmi, za gašenje požarov v naravi s helikopterjem; tu bodo izobraževanja za potrebe Gasilske zveze, vroči treningi po modulu A in B, usposabljanja za potrebe gozdarske službe, urili se bodo gasilski strojniki, vozniki tovornih vozil kategorije C in E in tu bodo pogoji tudi za urjenje drugih služb v sistemu zaščite in reševanja( Slovenske vojske, policije, veterine, zdravstva…) . Ta izobraževalni center je enota Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS na Igu, ki je bil ustanovljen leta 1994. Takšna enota je predvidena tudi v vzhodnem delu Slovenije, v Pekrah pri Mariboru. Center v Sežani je začelo graditi podjetje Gradis iz Celja, v maju leta 2009 ; v oktobru leta 2010 pa je zaradi stečaja tega podjetja delo nadaljeval Kraški zidar , ki je z gradnjo objekta končal februarja 2011. Potem je v juniju objekt dobil uporabno dovoljenje in Uprava za zaščito in reševanje je prevzela objet. Vsi stroški, od priprave dokumentacije, do izgradnje in opreme objekta so znašali 3,3 milijone evrov. Na priložnostni slovesnosti ob otvoritvi se je vsem zaslužnim za to pridobitev zahvalila ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, v imenu lokalne skupnosti pa se je zahvalil župan občine Sežana Davorin Terčon in posebej poudaril zasluge, ki jih ima za odprtje tega centra na Krasu poveljnik Civilne zaščite Miran Bogataj. Zbrani so to zahvalo potrdili z dolgim aplavzom.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE