Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje jamarski reševalcev - Cave Rescue Training (14. 9. 2011)

V Bolgariji bo pod vodstvom slovenskih inštruktorje potekalo Mednarodno usposabljaje jamarskih reševalcev »CRT- Cave Rescue Training »

V Bacho Kiro Hut, Dryanovo, Bolgarija, v času od 17. do 25. septembra 2011, poteka Temeljno usposabljanje reševalcev« iz jam »CRT. To je usposabljanje, ki smo ga po vzoru podobnih mednarodnih usposabljanj v sodelovanju z Uradom za izobraževanje in usposabljanje Uprave RS za zaščito in reševanje, prilagodili inštruktorji Jamarske reševalne službe Slovenije za poenotenje delovanja jamarjev iz dežel Zahodnega Balkana.
Leta 2009 je program prvič stekel s polno podporo Uprave RS za zaščito in reševanje v Črni Gori in leta 2010 v Makedoniji. Letošnje usposabljanje CRT-2011 je tretje in poteka v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (Disaster Preperdness and Prevention Initiative for South Easteren Europe - DPPI SEE) v sodelovanju z Chief Directorate Fire Safety and Civil Protection of the Ministry of Interior of Republic of Bulgaria in Bulgarian Federation of Speleology and Bulgarian Cave Rescue Unit. Udeležili se ga bodo jamarski reševalci iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Črne Gore, Romunije, Srbije, Turčije in Slovenije. Program poteka pod vodstvom inštruktorji JRS: Aleš S. Stražar, Uroš Ilič, Boris Šajtegelj, Walter Zakrajšek, Matjaž Milharčič, udeležila pa se ga bosta tudi dva tečajnika Marko Erker in Simon Burja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE